Kind en adolescent praktijk — Jrg. 17 (september 2018) nr. 3

Praktijkonderzoek
Marike Serra
In de instelling waar ik werk, doen we ook onderzoek. Dat onderzoek richt zich op verschillende thema’s, maar altijd heeft dat onderzoek te maken met jeugdigen en psychische problemen. De laatste tijd valt in gesprekken steeds vaker de term praktijkonderzoek. “Praktijkonderzoek is belangrijk en daar moeten we ons meer op toeleggen,” klinkt het dan.

Online samenwerken in de hulpverlening
Nynke Aukes, Jana Knot-Dickscheit, Marieke Boelhouwer, Wendy Post
Samen1Plan is een digitaal hulpmiddel bedoeld voor hulpverlening in complexe situaties met als doel de zorg beter te coördineren. Inmiddels is Samen1Plan door duizenden cliënten en hulpverleners ingezet. Maar hoe goed verloopt die samenwerking in de praktijk? En hoe tevreden zijn cliënten over het online systeem?

Niet vragen maar gewoon goed luisteren
Anneke Eenhoorn
Farid komt met zijn moeder naar het intakegesprek. Ze zijn meer dan een half uur te laat. Als ik vraag waarom, kijkt Farid mij met grote ogen aan: “Ik weet het niet.” Ook als zijn juf vraagt waarom hij thuis was en niet op school, heeft hij geen antwoord. Farid huilt vaak als hij thuis is en wil dan niet naar school. Maar waarom? Hij weet het niet.

Twaalf, twintig of honderd sessies
Else de Haan
In deze rubriek buigt Else de Haan zich over wetenschappelijke publicaties die van betekenis zijn voor de praktijk. Hoe is het onderzoek uitgevoerd en wat zeggen de resultaten? En: is nader onderzoek gewenst?

Risico op kindermishandeling verlagen met arij-needs
Claudia van der Put, Mark Assink, Jeanne Gubbels, Judith van Lent, Geert jan Stams
Interventies die kindermishandeling moeten voorkomen, hebben te weinig effect, blijkt uit onderzoek. Mogelijk komt dit doordat in de jeugdbescherming de ‘what works-principes’ onvoldoende worden toegepast. Om ook daar volgens deze principes te kunnen werken, zijn de ARIJ-Risk en ARIJ-Needs ontwikkeld.

AVG, wat moet je ermee?
Alice Broersma
In de rubriek Geregeld leggen wij het vergrootglas op wet- en regelgeving. Mr. Alice Broersma verheldert onderwerpen die voor niet-juristen soms taaie kost zijn, of bespreekt juridische thema’s die actueel zijn in ons werkveld.

Bang voor school
Dieuwke de Boer
Elk kind wil wel eens niet naar school. Maar wat doe je als naar school gaan een lange strijd wordt? We spreken erover met experts dr. David Heyne, ontwikkelings- en onderwijspsycholoog bij het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden en dr. Floor Sauter, GZ-psycholoog bij BC De Banjaard/De Jutters.

Een effectiviteitsstudie naar de Resolutions Approach
Vera van der Werff, Annemariek Sepers, Chris Dijkhuizen, Trudy Mooren, Marija Maric
Het is niet eenvoudig gebleken om het resultaat van interventies voor kindermishandeling in gezinnen te onderzoeken. Deze gezinnen lijken niet alleen untreatable, maar ook unresearchable. Samen met praktijkdeskundigen is nu een effectiviteitsstudie naar de Resolutions Approach opgezet: een project dat is opgestart vanuit de praktijk en met de praktijk, met een onderzoeksopzet die probeert aan te sluiten bij de heterogene doelgroep.

Het KINGS-model bij licht verstandelijke beperking
Liesbeth Mevissen, Marjolein Evers, Femy Wanders, Robert Didden
Voor gezinnen waar uithuisplaatsing van kinderen dreigt, is het KINGS-model ontwikkeld. Ouders en kinderen doorlopen een intensieve klinische traumabehandeling, ingebed in een trauma-sensitief opvoedondersteuningsprogramma. Voor gezinnen waar een (of meer) van de gezinsleden een licht verstandelijke beperking heeft, is er de KINGS-LVB variant.

Is media-multitasking echt zo slecht voor jongeren?
Winneke van der Schuur
In deze rubriek laat de redactie van Kind & Adolescent Praktijk een promovendus aan het woord om te vertellen over zijn of haar onderzoek.

Spreek dezelfde taal!
Pier Prins
In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussie oproept, of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen.

De essentie van angst
Else de Haan
Enige gedachten bij ‘Gedachten die verlammen’.

Was Pietje Bell wel een Pietje Bell?
Frits Boer
Tussen de regels van de literatuur is een schat aan psychologisch inzicht te vinden. In deze rubriek doet Frits Boer voor u verslag van zijn speurtochten.

Gezien en gelezen
Bohn Stafleu van Loghum
Hoogsensitiviteit (HSP), daar kun je als psycholoog/therapeut niet meer omheen. De term valt regelmatig in de behandelkamer, merk ik, in de zin dat dat ouders aangeven dat hun kind hoogsensitief is.