Kind en adolescent praktijk — Jrg. 14 (maart 2015) Nr. 1

Samen investeren in goede zorg
Marike Serra
Het is inmiddels alweer een poosje 2015. Een belangrijk en spannend jaar voor iedereen die in de jeugdhulp werkt.

Denise (10) is gaan praten en verwerken: Gespecialiseerde traumabehandeling binnen een residentiële jeugdzorginstelling
Arianne Struik

Binnen de residentiële jeugdzorg verblijven vermoedelijk veel vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde en onveilig gehechte kinderen. Kennis vanuit een gespecialiseerd traumacentrum kan helpen deze kinderen binnen de residentiële jeugdzorg te herkennen en goed te behandelen. Dit artikel beschrijft hoe die gespecialiseerde traumabehandeling, die voor deze kinderen lastig toegankelijk is, binnen de residentiële jeugdzorg vorm kan krijgen. In dit artikel wordt over ‘kinderen’ gesproken waar het om vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen gaat, en over ‘behandelaar’ waar TRTC behandelaar wordt bedoeld.

Nieuw jaar, nieuwe wetten
Alice Broersma

In de rubriek Geregeld leggen wij het vergrootglas op wet- en regelgeving. Mr. Alice Broersma verheldert onderwerpen die voor niet-juristen soms taaie kost zijn, of bespreekt juridische thema’s die actueel zijn in ons werkveld.

‘Een kwestie van doen’: Gedragstherapie bij een eigenzinnige adolescente met dwang
Mirten Halverhout

Maud, een zestienjarige adolescent, komt voor behandeling van een dwangstoornis. Haar dwanggedachten zijn haar belangrijkste klacht. Een eerdere behandeling had volgens haar te weinig effect; zij vond de cognitieve therapie lastig en vervelend. De vraag rijst of dwanggedachten ook zonder CT behandeld kunnen worden. Ja, blijkt uit het verloop van de behandeling, en ook uit literatuuronderzoek. Lees hier een sprekend voorbeeld van een evidencebased aanpak in de praktijk.

Nji en kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie: twee geloven op één kussen?
Carolien Gevers
De Transitie Jeugdzorg is een feit. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie zijn sinds 1 januari 2015 partners die onontkoombaar moeten samenwerken binnen het nieuwe jeugdzorgstelsel, onder regie van de gemeenten. In een gesprek met Kind en Adolescent Praktijkvertellen de twee leidinggevenden wat dit allemaal kan gaan betekenen.

ESTIA: Effectiviteit van sociale vaardigheidstraining bij kinderen met een autismespectrumstoornis
Vera Dekker, Maaike Nauta, Erik Mulder, Annelies De Bildt

Sociale vaardigheidstrainingen (SoVa’s) worden in de klinische praktijk veel ingezet om sociale en communicatieve vaardigheden van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) te verbeteren.

Een posttraumatische stressstoornis kan best zonder trauma
Else de Haan
In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussie oproept of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen.

Opa’s woorden
Anneke Eenhoorn

Boaz is net 16 jaar geworden. Samen met zijn ouders komt hij al een paar jaar voor begeleiding bij een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Een bijzonder kwetsbare groep: Psychopathologie en sociaal functioneren van jonge vrouwen die geplaatst zijn geweest in een gesloten jeugdinstelling
Elsa Van der Molen, Robert Vermeiren, Anne Krabbendam, Aartjan Beekman, Theo Doreleijers, Lucres Jansen

In dit artikel beschrijven wij vervolgonderzoek onder 184 meisjes die ooit geplaatst waren in gesloten jeugdinstellingen. Zij werden 4,5 jaar na plaatsing opnieuw onderzocht. Resultaten laten complexe problematiek zien op jongvolwassen leeftijd. Gezien de ernst hiervan en het risico op overdracht van gedragsproblemen op de volgende generatie, bevelen wij intensieve en langdurige ondersteuning na opname aan.

Kinderen uit de vuilnisbak
Frits Boer

Tussen de regels van de literatuur is een schat aan psychologisch inzicht te vinden. In deze rubriek doet Frits Boer voor u verslag van zijn speurtochten.

Mediawijs online. Jongeren en sociale media
Rozemarijn Vos

Je kind zit verdiept achter zijn laptop op de bank, luisterend naar muziek op zijn telefoon. In een game is hij druk aan het chatten met mensen van over de hele wereld die op dat moment naar dezelfde scène kijken.

Overprikkeld: praktische strategieën om de wereld van je prikkelgevoelige kind te structureren
Egle Jan Annema
“Nee toch, niet weer een zelfhulpboek voor ouders van een kind met een psychiatrische diagnose!”, verzuchtte ik in mezelf toen een collega vroeg om een recensie te schrijven over dit boek.

Verwerken en versterken
Renske Pols

Er is weer een nieuw behandelprotocol beschikbaar in de groeiende ‘Kind en Adolescent Praktijkreeks’. Dit keer een protocol gericht op traumaverwerking, geschreven door Renée Beer en Ramón Lindauer.

Time does not heal all wounds. Identifying children suffering from psychological trauma
Annemariek Sepers

Tot mijn grote verbazing gebeurt dit nog regelmatig: getraumatiseerde kinderen die pas na jaren hun weg vinden naar een goede traumabehandeling. Terwijl de behandeling zelf vaak maar enkele sessies beslaat.