Kind en adolescent praktijk — Jrg. 14 (juni 2015) nr. 2

Ook een puber heeft (soms geen) zin!
Marike Serra
Als ik op de NJI-website de zoekwoorden ‘zingeving jeugdzorg’ intik, krijg ik nul resultaten. Zo ook op de site van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Wonderlijk eigenlijk. In ons werkveld zijn we zo veel bezig met het behandelen van problemen, maar bij dit belangrijke aspect van de ontwikkeling staan we nauwelijks stil.

Feedback informed treatment
Drs. Sjoukje van der Schaaf
In deze tijd, waarin therapeuten via Routine Outcome Monitoring moeten aantonen dat ze effectieve therapie geven, past Feedback Informed Treatment (FIT) goed. Het gebruik van twee simpele vragenlijstjes stelt de therapeut in staat om het effect van de behandeling te meten en de behandelrelatie – sterkste voorspeller van een succesvolle therapie – te verbeteren. In dit artikel wordt FIT beschreven en hoe het kan helpen om effectiever therapie te geven.

In het gootsteenkastje
Anneke Eenhoorn
Als meisje van acht kwam Pascale voor het eerst bij ons in De Praktijk. Ze was toen al een paar maanden niet naar school geweest. Ze had driftbuien en was een gevaar voor anderen. Onderzoek wees PDD-NOS en een iets lagere dan gemiddelde intelligentie uit.

Een relationeel trauma
Behandeling van het hele systeem na seksueel misbruik door een broer
José van den heuvel, Ellen Ferwerda, Prof. dr. Frits Boer
Het behandelprogramma Contextuele leer- en behandelgroepen en individuele trajecten voor alle betrokkenenbij seksueel misbruik (CLAS) kan worden ingezet bij gezinnen waar seksueel misbruik voorkomt. CLAS gaat ervan uit dat seksueel misbruik binnen gezin en familie een relationeel trauma is.

Ik ben gek op mijn werk, maar niet ten koste van alles
Drs. Linda Verhaak
Tineke Oldehinkel promoveerde in 1997 tot doctor in de medische wetenschappen en is sinds begin 2011 hoogleraar in de Levensloopepidemiologie van veelvoorkomende psychiatrische stoornissen bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze is bovendien hoofdonderzoeker van TRAILS en vertelt in dit interview bevlogen over dit langlopende, multidisciplinaire onderzoek naar ontwikkelingen tijdens de adolescentie.

De zorg van een goed hulpverlener
Alice Broersma
In de rubriek Geregeld leggen wij het vergrootglas op wet- en regelgeving. Mr. Alice Broersma verheldert onderwerpen die voor niet-juristen soms taaie kost zijn, of bespreekt juridische thema’s die actueel zijn in ons werkveld.

Beter bij de les
Cognitieve training voor kinderen met executieve-functieproblemen
Marthe van der Donk Msc, Dr. Anne-claire Hiemstra-beernink, Dr. Ariane Tjeenk-kalff
‘Informatie gaat het ene oor in, het andere oor uit. Is na twee instructies de eerste alweer vergeten. Kan maar moeilijk beginnen met het werk. Eenmaal begonnen, haakt hij/zij vaak halverwege af. Vraagt vaak: “Wat moest ik ook alweer doen?”’

Ook bij ‘onveilige’ ouders valt vaak een wereld te winnen
Ellen Loykens
In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussie oproept of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen.

Speelruimte voor zin
Jeugdzorgwerkers bekwamen zich in levensbeschouwelijke communicatie
Ans Vrerink, André Mulder
Ruimte maken voor de zingevingsbehoeften van jongeren zien jeugdzorgwerkers gezien als een belangrijk onderdeel van hun professionaliteit. Maar is het mogelijk? Kan de jeugdzorgwerker naast alle andere taken ook hiervoor nog aandacht hebben? Binnen het onderzoek Zin in Jeugdzorg zijn hulpmiddelen ontwikkeld om in de dagelijkse praktijk hieraan aandacht te kunnen besteden. Jeugdzorgwerkers blijken het niet te ervaren als een verzwaring van taken maar als een verrijkend bewustwordingsproces.

De jongen die moeders haatte
Prof. dr. Frits Boer
Tussen de regels van de literatuur is een schat aan psychologisch inzicht te vinden. In deze rubriek doet Frits Boer voor u verslag van zijn speurtochten.

Gezien en gelezen
Steeds vaker kom ik jongens en meiden tegen met zelfbeeldproblematiek, als deelklacht bij depressie of andere psychische klachten, maar zeker ook als primaire klacht. Mijn interventies hielpen tot nu toe mijn cliënten vooruit, maar ik miste een meer omvattend protocol.