Kind en adolescent praktijk — Jrg. 13 (november 2014) Nr. 4

 

99  Onderbuikgevoel
TEN GELEIDE
Marike Serra

148  Wat is effectief in cursussen voor kinderen die zijn blootgesteld aan partnergeweld?
STEEDS BETER OP DE KLEINTJES LETTEN
Mathilde Overbeek, Clasien de Schipper, Francien Lamers-Winkelman en Carlo Schuengel
Kinderen die ruzies en geweld tussen hun ouders meemaken, lopen een verhoogd risico op problemen. Cursussen kunnen deze problemen verminderen. Onduidelijk was hoe deze cursussen er het beste kunnen uitzien. De resultaten van het hier beschreven onderzoek laten zien dat vooral algemene cursuselementen belangrijk lijken om probleemgedrag te verminderen. Effecten van hulp worden via ouders doorgegeven: meer positieve aandacht voor ouders hangt samen met beter psychisch functioneren van ouders en kinderen.

156  Daar gaat je goede naam?
GEREGELD
Alice Broersma
In de rubriek Geregeld leggen wij het vergrootglas op wet- en regelgeving. Mr. Alice Broersma verheldert onderwerpen die voor niet-juristen soms taaie koste zijn, of bespreekt juridische thema’s die actueel zijn in ons werkveld.

158  Over steun in sociale netwerken
PAK HET SAMEN OP!
Monique van Driel, Jolanda Mathijssen, Ien van de Goor en Chijs van Nieuwenhuizen
Onderzoek laat een positieve samehang zien tussen sociale steun en welbevinden. Er wordt daarom veel verwacht van hulpverlening bij het verwerven en benutten van sociale steun. In dit artikel verkennen de auteurs het concept sociale steun en zoeken zij aanwijzingen voor werkzame factoren die hulpverleners kunnen benutten in hun dagelijkse werk. Tevens formuleren zij onderzoeksvragen met als doel nieuwe kennis te genereren.

166  ‘Samen naar Afrika: een lot uit de loterij’
INTERVIEW MET MATHIJS HOOGSTAND EN RINA GHAFOERKHAN
Linda Verhaak
Mathijs Hoogstad (32) is GZ-psycholoog (gespecialiseerd in trauma, stress en crisismanagement) en freelance trainer. Rina Ghafoerkhan (29) is psycholoog, traumabehandelaar en onderzoeker bij Equator. Als gedreven en idealistische professionals gingen zij via diverse international organisaties naar conflictgebieden om daar hun kennis en expertise in te zetten. Ze vertellen over wat zij tegenkwamen bij het ‘werken zonder grenzen’.

172  SPARTA: onderzoek naar de effectiviteit van BPTG bij ASS
WERK IN UITVOERING
Simone Breider, Annelies de Bildt en Barbara van den Hoofdakker

176  De DSM-5: over professionele etiquette en pragmatische etiketten
FRICTIE
George Westermann
In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussies oproept of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen.

179  Vakantiestress
TUSSENDOOR
Anneke Eenhoorn

180  Multisysteemtherapie bij autismespectrumstoornissen
HULP VOOR JONGERE EN DIENS HELE OMGEVING
Eefje van den Hoven, Wil Joosten, Femke Kuijpers, Jo Leunissen en Rachel van der Rijken
Over de effectiviteit van multisysteemtherapie (MST) bij jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) in combinatie met ernstige gedragsproblematiek is weinig bekend. Dit artikel beschrijft aan de hand van casuïstiek een aantal aandachtspunten voor de behandeling van deze jongeren. De klinische ervaring laat zien dat MST een veelbelovende behandeling is, mits in de interventies specifiek rekening wordt gehouden met de ASS-problematiek.

187  Dankbaar dat we geen dertien meer zijn
PSYCHOBELLETTRIE
Frits Boer

189  GEZIEN EN GELEZEN
– Wonderlijke wazigheid; uitleg, adviezen, tips en trucs over ADD voor jongeren en hun omgeving : Tirtsha Ehrlich
– Bijzonder mindful; mindfulnesstraining voor kinderen met psychosociale en psychiatrische problemen : Janet Bosma, Fanny Mulder, Caroline Ploeg en Margreet Tijink
– GZ-Psycholoog en Eigen Praktijk : Els van den Heuvel

191  AGENDA