Kind en adolescent praktijk — Jrg. 13 (maart 2014) Nr. 1

002  De weerbarstige praktijk van ROM
TEN GELEIDE
Marike Serra (hoofdredacteur)

004 Een nieuwe behandelkliniek voor jongeren met verslavingsproblemen
VAN LAAG NAAR GEMIDDELD
Patricia Vermunt, Max Feltzer en Kristel van Zon
In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijke verandering van Kwaliteit van Leven (KvL) bij jongeren na behandeling in de Jeugd-ggz. Bij 75 jongeren in de leeftijd van tien tot en met achttien jaar en hun ouders is een voormeting gedaan met behulp van vragenlijsten (Kidscreen-52), DIPSI, CBCL, YSR). Na de behandeling is door de jongeren nogmaals de Kidscreen-52 ingevuld. Jongeren bleken een verbetering van KvL te ervaren na behandeling. Een bij aanvang hoge mate van internaliserende klachten en een hoog klachtenniveau hingen samen met een sterkere verbetering van KvL.

012  Kindermishandeling: van vermoeden tot handelen
GEREGELD
Alice Broersma
In de rubriek Geregeld neemt Alice Broersma (jurist in de jeugd-GGZ) u mee in de wereld van wet- en regelgeving. Ze gaat in op actuele thema’s in het werkveld of verheldert onderwerpen die voor niet-juristen vaak taaie kost zijn.

014  EMDR na trauma helpt kind – maar vergeet ouders niet
SAMEN BETER WORDEN
Liesbeth Mevissen en Annemiek Ross
Kinderen en jongeren kunnen ernstige en langdurige klachten ontwikkelen naar aanleiding van onverwerkte, schokkende gebeurtenissen. EMDR is hiervoor een bewezen effectieve behandelmethode. Maar ook de ouders kunnen klachten overhouden aan deze ervaringen van hun kind, of aan eigen schokkende ervaringen. Onderzoek heeft aangetoond dat traumatisering van ouders een belangrijke belemmerende factor is in het verwerkingsproces van hun kind. In dit artikel wordt aan de hand van theorie en twee gevalsbeschrijvingen geïllustreerd dat de effecitviteit van de behandeling van kinderen toeneemt door ook de ouder(s) een EMDR-behandeling te bieden.

023  Lotteke, achttien jaar
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT
Anneke Eenhoorn

024  Wild West in de e-health: eerst invoeren, dan pas valideren
FRICTIE
Jeroen Ruwaard
In de rubriek Frictie schrijft de auteur over een onderwerp dat discussie oproept, over een misverstand of een dilemma waar professionals in hun werk mee te maken hebben.

027  Goed bedoeld? Behandeldoelen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie nader bekeken
WERK IN UITVOERING
Denise Stelling, Irini Vossos, Judith van der Wijk, Riejanne Zikken en Annemiek Harder

032  Kennis delen, dat is mijn doel
INTERVIEW MET MARETHA DE JONGE
Eveline Brandt
Dr. Maretha de Jonge is werkzaam als orthopedagoog/GZ-psycholoog en onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Afdeling psychiatrie. Zij werkt met kinderen met ontwikkelingsstoornissen en hun ouders. Haar onderzoek richt zich vooral op autismespectrumstoornissen.

038  Vroege interventie voor adolescenten met kenmerken van borderline persoonlijkheidsstoornis
HELPING YOUNG PEOPLE EARLY
Christel Hessels en Marcel van Aken
Controverse over het classificeren van borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) onder het achttiende levensjaar maakt geleidelijk plaats voor toenemende consensus over de betrouwbaarheid en validiteit van de diagnose. Voor deze kwetsbare jonge doelgroep is er nu Helping Young People Early (HYPE): een geïntegreerd, multidisciplinair behandelmodel dat bestaat uit psychotherapie, casemanagement, gezinsinterventie en eventueel crisisinterventie. Kern is Cognitieve Analytische Therapie, een vorm van psychotherapie die gelimiteerd is in tijd en gebaseerd op psychodynamische en leertheoretische inzichten. In HYPE zijn die aangepast aan de doelgroep van adolescenten met zich ontwikkelende BPS. Eerste onderzoeksresultaten lijken veelbelovend.

046  Een emotionele explosie in slow motion
PSYCHOBELLETTRIE
Frits Boer
Een psychologie van de kindertijd, door literatuur geïnspireerd

048  GEZIEN EN GELEZEN
– Tim en het wonder EMDR
– Broers- en zussenboek voor & door Brussen met een bijzondere broer of zus
– Afscheid van autisme en ADHD
– Gedragsproblemen in de klas

052  AGENDA