Kind en adolescent praktijk — Jrg. 12 (december 2013) Nr. 4

150 Trauma: veelvoorkomend, maar goed te behandelen
ten geleide
Marike Serra (hoofdredacteur)

152 Jong afgeleerd
Gerdien de Weert-Van Oene, Noortje van den Nieuwenhuizen en Marius Nabuurs
In maart 2010 opende de Jeugdkliniek van IrisZorg haar deuren voor jongeren met problemen rond het gebruik van psychoactieve middelen, gokken en internetgamen. In deze bijlage beschrijven wij met welke problemen de jongeren te kampen hebben, en hoe het behandelaanbod van de kliniek, gebaseerd op principes van A-CRA, voor deze jongeren is vormgegeven. Wij bespreken ook op welke wijze deze principes worden toegepast in de verslavingskliniek. De kennis die in de eerste periode is opgedaan, vormt een basis voor verdere ontwikkeling van het programma en voor onderzoek rond A-CRA.

161 ADHD@HOME: Thuisbehandeling van ADHD
WERK IN UITVOERING
Ellen Nobel, Agnes Brunnekreef, Barbara van den Hoofdakker & Pieter Hoekstra

Welke behandeling kunnen we kinderen met ADHD nog bieden als wetenschappelijk onderbouwde interventies, zoals psychofarmaca (Dulcan, 1997; MTA 1999) en oudertraining (Van den Hoofdakker e.a., 2007; Pelham & Fabiano, 2008) niet mogelijk zijn of tot onvoldoende verbetering leiden? In de ADHD@HOME-studie wordt onderzocht of behandeling in de thuissituatie dan uitkomst biedt. Thuisbehandelingen worden al jaren veelvuldig in de zorg aangeboden. Tot op heden bestaat er voor deze interventies echter geen wetenschappelijke onderbouwing (Fukkink, 2007).

164 De nieuwe jeugdwet: Transitie en Transformatie
GEREGELD
Alice Boersma
In de rubriek Geregeld neemt Alice Boersma (jurist in de jeugd-ggz) u mee in de wereld van wet- en regelgeving. Ze gaat in op actuele thema’s in het werkveld, of verheldert onderwerpen die voor niet-juristen vaak taaie kost zijn.

166 Een psychologie van de kindertijd, door literatuur geĀ•nspireerd / Niemandsland
PSYCHOBELLETTRIE
Frits Boer
Wanneer houdt iemand op adolescent te zijn en mag hij zich volwassene noemen? De wetgever weet het tot op de seconde precies: het moment waarop iemand zeventien levensjaren achter zich heeft.

168 Van oorlog naar vrede / Bevrijding van echtscheidingstrauma met EMDR
Frieda Aelen, Denise Beuvens, Meike van Veggel, Eva van Ormondt en Bianca Samson
In dit artikel beschrijven we een stappenplan voor de behandeling van scheidende of gescheiden ouders die falen in het samenwerken als ouders. Doe is, in het belang van de kinderen, de cohesie binnen het gezin te versterken, en gespleten loyaliteit (of parentificatie) bij de kinderen te voorkomen of op te heffen. Middel is EMDR-behandeling bij ouders ter bevrijding van scheidings- en jeugdtrauma, en mogelijk ook behandeling van het kind. Wij illustreren deze werkwijze met voorbeelden van gezinnen in drie verschillende fasen van de echtscheiding.

177 Verrassend
TUSSENDOOR
Robert van Andel

178 Interview met Eva Alisic
INTERVIEW
Carolien Gevers
Bloggen als tweede baan / Het Trauma Recovery Weblog viert zijn tweede verjaardag

182 In de schoenen van het kind / De MIG: Interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid
Nelleke van der Boon
Veel gehechtheidinterventies richten zich op het versterken van sensitief gedrag van de ouder. Bij de gedesorganiseerde gehechtheidrelaties lijkt het belangrijk om de interventies ook te richten op het verminderen van verstoord affectief oudergedrag. De Modified Interaction Guidance streeft deze tweeledige doelstelling na. Mijn bevindingen met deze methodiek zijn positief, mits ouders naast sterk verstoord oudergedrag wel sensitief gedrag vertonen. Ouders die naast insensitief gedrag ook dissociatief gedrag vertonen en het contact met hun kind niet kunnen herstellen, lijken minder snel van de behandeling te profiteren.

190 Evidence based youth care: Zorg voor een geestelijk fitte jeugd
FRICTIE
Peter Dijkshoorn
In de rubriek Frictie schrijft de auteur over een onderwerp dat discussie oproept, over een misverstand of een dilemma waar professionals in hun werk mee te maken hebben.

193
GEZIEN EN GELEZEN
– Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis en andere emotieregulatiestoornissen – R. de Bruin, A. Koudstaal, N. Muller
– Surfen op emoties. Werkboek dialectische gedragstherapie voor jongeren (DGT-J) – R. de Bruin, A. Koudstaal, N. Muller
– Heel erg anders. Het vallen en opstaan van een moeder en haar autistische zoon – Shiuan-Wen Chu
– Imaginatie- en rescripting-therapie voor nachtmerries

196 AGENDA

197 COLOFON