Kind en adolescent praktijk — Jrg. 12 (augustus 2013) Nr. 3

98 Online behandelen
ten geleide
Marike Serra (hoofdredacteur)

100
E-health psycho-educatie, een exploratief onderzoek
Lindy Vermunt en Jacqueline Bailly

Sarr Expertisecentrum Autisme biedt e-health psycho-educatie aan ouders van kinderen met autisme. De psycho-educatie bestaat uit een online behandelmodule en face-to-face contacten. De ervaringen met e-helath psycho-educatie zijn positief, zowel van ouders als van hulpverleners. Onlangs bleek uit een exploratief onderzoek naar de effecten van deze e-health psycho-educatiemodule dat ouders de cursus als leerzaam ervaren en dat de cursus leidt tot een vergroting van hun kennis van autisme. Dit artikel beschrijft onze aanpak en gaat in op resultaten van ons onderzoek.

107
Post!
TUSSENDOOR
Dorreke Peijnenburg

108 De waarde van het beroepsgeheim

GEREGELD
Alice Broersma

110 Angststoornissen bij kinderen met autisme-spectrumstoornissen
Bonny van Steensel, Susan Bšgels, Esther de Bruin en Carmen Dirksen
Angststoornissen komen voor bij ongeveer 40% van de kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS), maar ze komen ook voor bij kinderen zonder ASS. Het type en de ernst van deze angststoornissen komen bij beide groepen kinderen grotendeels overeen. Dat lijkt ook te gelden voor de invloed van de angst op de kwaliteit van het leven en de kosten die deze stoornis voor de samenleving met zich meebrengt. Tussen beide groepen is geen verschil in effectiviteit van cognitieve gedragstherapie (CGT). CGT bij comorbide angststoornissen bij kinderen met ASS lijkt kosteneffectiever dan reguliere behandeling.

118 Gehechtheidsrepresentaties en de verwerking van emoties in de hersenen
WERK IN UITVOERING
Marie-JosŽ van Hoof, Natasja van Lang, Bianca van den Bulk en Robert Vermeiren
fMRI-onderzoek na seksueel misbruik

122 Dapper worden in het Luiderslot / Cognitieve gedragstherapie voor jonge kinderen met selectief mutisme

Maretha de Jonge, Jessica de Pagter en Hilde van Braam van Vloten-Hairwassers
‘Spreekt voor zich’ is een programma dat is ontwikkeld voor de behandeling van kinderen met selectief mutisme. Het is een ‘blended’ interventie, die bestaat uit een combinatie van online elementen, een beveiligd webportaal, een computerspel met een therapeutisch doel en persoonlijk contact met een therapeut. Tijdens de interventie wordt het spreken op school uitgedaagd, maar ook de onderliggende angststoornis behandeld, omdat de follow-upstudies laten zien dat veel kinderen met selectief mutisme op latere leeftijd nog altijd kampen met angstklachten. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt in dit artikel het programma ‘Spreekt voor zich’ toegelicht.

130 Gevraagd: een output-paniekreactie-reductietherapie
FRICTIE
Wim Meijer

133 Interview Margo van der Stelt en Nick Goddard
INTERVIEW
Carolien Gevers
Geweldloos verzet / Smeed het ijzer als het koud is.

140 Ontluikend zelfbesef
PSYCHOBELLETTRIE
Frits Boer
Een psychologie van de kindertijd, door literatuur ge•nspireerd.
De veerkracht van Assepoester

142 INGEZONDEN

146 GEZIEN EN GELEZEN
– Autisme in school, een passend aanbod binnen passend onderwijs
– Een blik jodenkoeken

148 AGENDA

149 COLOFON