Kind en adolescent praktijk — Jrg. 11 (september 2012) Nr. 3

106 Eeuwige verbondenheid
ten geleide
Else de Haan (hoofdredacteur)

108 Alternatief voor een klinische opname / Intensieve multidisciplinaire behandeling in de praktijk: een casus
Els den Teuling, Anders Gustavson & Lena Isaksen
Dit artikel vormt het vervolg op een eerder artikel in Kind en Adolescent Praktijk (pag. 184, december 2011, Els den Teuling), dat een Zweedse methodiek beschrijft om klinische opnames bij ernstige psychiatrische stoornissen te voorkomen. De Intensieve Multisisciplinaire Behandeling heeft als uitgangspunt dat kinderen en jongeren het snelst beter worden in een gezinssituatie waarin zij zich veilig voelen. De behandeling bestaat uit gezinsgesprekken, huisbezoeken, telefonische steun aan de ouders en pati‘nt, en frequent teamoverleg, dikwijls aangevuld met netwerkoverleg, psychiatrisch en lichamelijk onderzoek en medicatie. De casusbeschrijving laat zien hoe de methodiek in de praktijk vorm krijgt.

115 Geld
TUSSENDOOR
Pauline Polak

116 Collectief alternatief
CURIOSA
Constance Dolman
Verbijstering en ongeloof

118 Gezinsgericht werken in justiti‘le jeugdinrichtingen / Inzichten uit multidimensionele familietherapie
Kees Mos & Henk Rigter
Dit artikel beschrijft een intramurale toepassing van multidimensionele familietherapie voor justiti‘le jeugdinrichtingen, een van oorsprong volledig ambulante behandeling. Deze behandelmethode past in het streven van de overheid en van de justiti‘le jeugdinrichtingen om systeem- en gezinsgericht denken en werken in deze instellingen te stimuleren, al vanaf het moment van plaatsing van de jongere. De eerste ervaringen met deze aanpak zijn gunstig.

125 Jerry, nu 23 jaar

ALS JE ‘T MIJ VRAAGT

Anneke Eenhoorn

126 Ga de straat op en leg uit wat kinderpsychiatrie is!
INTERVIEW
Carolien Gevers
Interview met Peter Dijkshoorn, oud-redacteur van dit blad.

131 Samenwerken met leraren, waar hebben we het over?
FRICTIE
Wim Meijer
Een continuing story: passend onderwijs. Leraren protesteerden succesvol tegen bezuinigingen. Ouders zijn bezorgd of kinderen met speciale behoeften wel voldoende aandacht krijgen. Critici wijzen op het financieringsstelsel waarin het loont om zoveel mogelijk leerlingen als hulpbehoevend te bestempelen.

134 Bevorderen van veerkracht in de jeugdhulpverlening
VEERKRACHT
Eva Kuiper & Fredrike Bannink
Zowel in de jeugdhulpverlening als in wetenschappelijk onderzoek naar jeugdproblematiek is de focus voornamelijk gericht op pathologie en risico’s. Deze focus op risicofactoren blijkt echter tekortkomingen te vertonen, waardoor er een toenemende belangstelling bestaat voor protectieve factoren en veerkracht. In dit artikel worden deze begrippen, hun onderlinge samenhang en het belang van deze factoren voor hulp aan kinderen en hun omgeving nader toegelicht. We schetsen een korte casus en geven aanbevelingen voor praktische toepassingen van de focus op veerkracht.


140 De ouder in ons
PSYCHOBELLETTRIE
Frits Boer
Een psychologie van de kindertijd, door literatuur ge•nspireerd.
– ‘Vader’ van Karl Ove KnausgŒrd

142 Gevolgen van partnerdoding voor kinderen
BERICHTEN
Eva Alisic, Maaike van Schaijk, Arend Groot & Jet Strijker-Kersten
Partnerdoding is een vorm van homicide waarbij iemand zijn of haar (ex)partner doodt. Wanneer een vrouw het slachtoffer is, wordt het ook wel uxorcide genoemd, terwijl men de term mariticide gebruikt wanneer een man het slachtoffer is.

146 GEZIEN EN GELEZEN
– Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen
– AD(H)D daar kan ik z—veel mee!
– Psychologisch onderzoek bij kinderen

148
agenda

149 COLOFON