Kind en adolescent praktijk — Jrg. 11 (juni 2012) Nr. 2

50 De wet van Murphy
ten geleide
Else de Haan (hoofdredacteur)

52 Oudercursus op basis van ACT / Beschrijving van een nieuw behandelaanbod en de eerste ervaringen
Denise Matthijssen en Denise Bodden
ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een ervaringsgerichte vorm van cognitieve gedragstherapie, waarbij het uitgangspunt is dat nieuwe ervaringen leiden tot de gewenste veranderingen. Principes uit ACT zijn toegepast in een cursus voor ouders van kinderen die in behandeling zijn bij Altrecht Jeugd (ggz). In deze cursus ligt de focus op zes kernprocessen van psychologische inflexibiliteit en flexibiliteit. Dit artikel biedt een praktische beschrijving van de cursus, met literatuurverwijzingen naar de effecten van ACT. Tot slot worden ervaringen van deelnemers en therapeuten besproken. Onderzoek naar de effectiviteit (pilot) loopt nog.

62 Cognitieve defusie
CURIOSA
Constance Dolman

64 Belang van de HoNOSCA* voor de kinder- en jeugdpsychiatrie: ROM in de praktijk
Nynke Frieswijk, Sjoerd Sytema, Peter Dijkshoorn & Marike Serra
De HoNOSCA is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren te meten. Het instrument wordt ingevuld door de behandelaar en niet door de cli‘nt of verzorger. Dit maakt de HoNOSCA bij uitstek geschikt voor teams die bemoeizorg bieden en/of een gezamenlijke caseload hebben. In casu•stiek- en evaluatiebesprekingen draagt het instrument bij aan de volledigheid van informatieverzameling, kwantitatieve onderbouwing van de behandelplanning en afstemming tussen teamleden. Routinematig gebruik zorgt voor transparantie en ontwikkeling van de methodiek.
* HoNOSCA – The Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents

70 Shanti Ganesh en het zelf van de gamer / Over leven in een virtuele wereld
INTERVIEW
Carolien Gevers
Interview met Shanti Ganesh. Ze is bestuurskundige, cognitief psycholoog en neurowetenschapper, en momenteel bezig met de afronding van haar proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

75 Geintje
TUSSENDOOR
Mariepauline

76 Cognitieve therapie is een overgewaardeerde vorm van behandeling van de dwangstoornis
FRICTIE
Else de Haan
In zijn interessante boek De vrije wil bestaat niet beschrijft Victor Lamme een onderzoek dat de wereld op zijn kop zet. Eigenlijk doet zijn hele boek dat, maar dit onderzoek is een mooie illustratie daarvan.


79 Kim, veertien jaar
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT

Anneke Eenhoorn

80 Veranderend zorgaanbod in een veranderen speciaal onderwijsveld
Jan Bijstra, Freda Kingma & Almut Pioch
vaktherapeuten en logopedisten in een cluster 4-organisatie hebben een ontwikkeltraject doorlopen om hun werkwijze beter af te stemmen op recente ontwikkelingen in het speciaal onderwijs. De kwaliteit van de samenwerking is verbeterd doordat meer aandacht is besteed aan het op elkaar afstemmen van hulpvraag en therapiedoelstelling, en het vergroten van aandacht voor de transfer van het geleerde naar de klassensituatie. Beide disciplines hebben therapieaanbod ontwikkeld dat in de klassensituatie zelf wordt aangeboden.

88 Onstuitbare groei
PSYCHOBELLETTRIE
Frits Boer
Een psychologie van de kindertijd, door literatuur ge•nspireerd.
– Kinderjaren van Jona Oberski
– In Memoriam
– Ons kamp

90 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters

– Protocol voor onderzoek naar dyscalculie
– MMPI-II op straat
– De 4DKL test legaal online (http://hulpgids.nl/)
– WISC-III tools en downloads voor therapeuten
– Optimaliseer je zoektocht
– Chatten met hulpverleners

92 GEZIEN EN GELEZEN
Anneke Eenhoorn
– ADHD bij kinderen
– Comet voor negatief zelfbeeld
– Dirigeren van de oceaan

94 Signs of safety
Annemariek Sepers, Carlijn de Roos & Sander van Arum
De gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Om de schade te beperken is het belangrijk dat kindermishandeling zo snel mogelijk stopt. De Signs of Safety-methodiek kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. De uitgangspunten zijn dat ouders en hulpverleners samenwerken, dat er toegewerkt wordt naar zoveel contact tussen vermoedelijke dader en kind als veilig mogelijk is en dat er gebruik wordt gemaakt van het eigen netwerk van het gezin om te werken aan een veilige opvoedingssituatie voor het kind. Aan de hand van een casus worden de stappen die men kan nemen toegelicht.

104
agenda

105 COLOFON