Kind en adolescent praktijk — Jrg. 11 (december 2012) Nr. 4

150 Bye
ten geleide
Else de Haan (hoofdredacteur)

152 Hij is een meisje, zij is een jongen / Over genderdysfore adolescenten
GENDERDYSFORIE
Annelou de Vries
Uit onderzoek blijkt dat de wens van genderdysfore jongeren tot een geslachtsaanpassende behandeling die al op jonge leeftijd bestaat, meestal niet meer verdwijnt. Het gebruik van puberteitsremmers wordt als zeer positief ervaren. Het voorkomt mogelijk problemen op latere leeftijd. De vrij grote groep jongeren zonder ernstige bijkomende problemen heeft niet veel extra zorg nodig. Samenwerking met hulpverleners in de eigen regio voor de genderdysfore jongeren met een autismespectrumstoornis, andere psychiatrische problemen of een problematische gezinsachtergrond is daarentegen noodzakelijk.

160 Kamelenneus
CURIOSA
Constance Dolman
Watskeburt? Op mijn tirade over gepaste en ongepaste zorg en de oproep in het vorige nummer om het evidence-based bijltje erbij neer te gooien, is massaal gereageerd.

162 Stapstenen – stabilisatietraining voor chronisch getraumatiseerde meisjes met gedragsproblemen
Laura Leenarts, Leoniek Kroneman, RenŽe Beer, Theo Doreleijers & Ram—n Lindauer
Meer dan 80% van de meisjes die vanwege forse gedragsproblemen zijn opgenomen in een gesloten jeugdzorginstelling heeft een verleden dat wordt gekenmerkt door chronische traumatisering. Naast deze gedragsproblemen is vaak sprake van veel comorbiditeit. In Nederland blijken geen interventies te bestaan die specifiek zijn gericht op het problematisch gedrag dat gerelateerd is aan chronische traumatisering, of deze interventies blijken onvoldoende effect te hebben. Dit artikel beschrijft – aan de hand van casu•stiek – de theoretische achtergrond en de opzet van een recentelijk ontwikkelde training gericht op vermindering van het problematische gedrag van deze kwetsbare doelgroep.

168 Wens en werkelijkheid
FRICTIE
George Westermann
Dit wordt een optimistisch stukje, ik waarschuw u als lezer maar alvast.

171 Michael, 23 jaar
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT

Anneke Eenhoorn

172 Balanceren tussen vechten voor ouders en judo‘n met critici
INTERVIEW
Carolien Gevers
Interview met Arga Paternotte, de oudhoofdredacteur van Balans Magazine.

177 Lieve, lieve mensen
TUSSENDOOR
Sacha Lucassen

178 Diagnostiek en indicatiestelling bij adolescenten met een borderline persoonlijkheidsstoornis
BPS
Janet Noorloos
Het is belangrijk om al in de adolescentie een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) te kunnen vaststellen, zodat vroegtijdig adequate hulp geboden kan worden. Als aanvulling op regulier psychiatrisch en psychologisch onderzoek wordt een BPS-screeningsinstrument voorgesteld en wordt ingegaan op diagnosestelling, classificatie en gespecialiseerde diagnostiek bij jongeren met BPS. De benodigde stappen zijn zodanig omschreven en geordend in een stroomschema dat ook collega’s in de kinder- en jeugdzorg die weinig met persoonlijkheidsproblematiek te maken hebben, houvast krijgen hoe te handelen.

188 Groeivrees
PSYCHOBELLETTRIE
Frits Boer
Een psychologie van de kindertijd, door literatuur ge•nspireerd.
– ‘The catcher in the rye‘ van J.D. Salinger

190 GEZIEN EN GELEZEN
Psychosen bij adolescenten
– Depressie bij kinderen
– Kinderen ondersteunen na trauma
– Opvoedwijzer actief opvoeden

1
94 agenda

196 COLOFON