Kind en adolescent praktijk — Jrg. 10 (september 2011) Nr. 3

98 Kosten en baten
ten geleide
Else de Haan

100 Stabilisatiemethode / Slapende honden? Wakker maken!
Arianne Struik
Een stabilisatiemethode voor vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen. Meestal is een behandeling met EMDR* of CGT* voldoende voor getraumatiseerde kinderen. De stabilisatiemethode is speciaal ontwikkeld voor kinderen waarbij deze methodes niet het gewenste resultaat hebben. In dit artikel achtergronden van de stabilisatiemethode. Slapende honden gecontroleerd en veilig wakker maken.
* EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing
* CGT: Cognitieve gedragstherapie

109 Aap
TUSSENDOOR
Sacha Lucassen

110 Outside the box
CURIOSA
Constance Dolman

112 Betekenisgevende gedragstherapie
NIEUW MODEL PROBLEEMSAMENHANG
Marijke Wispelwey
Behandelbesprekingen binnen de ggz-jeugd worden gebruikt om stagnerende behandelingen te bespreken. Vaak blijkt dan dat het verklaringsmodel van het ontstaan van de problemen onvoldoende helder is. Binnen de gedragstherapie is het gebruikelijk om een probleemsamenhang op te stellen. Dit artikel biedt een model voor probleemsamenhang waarin ruimte is ingebouwd voor persoons- en omgevingsfactoren, onder andere opvoedingsstijl en gezin van herkomst van de opvoeder. Meestal blijken klachten een ‘logisch’ gevolg van de interactie tussen persoons- en omgevingsfactoren.

120 Ieder misbruik kent zijn slachtoffers: wie zijn die slachtoffers?
FRICTIE
Robert van Andel
Ervaringen, trauma’s en de gevolgen

123 Nina, inmiddels 23 jaar
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT

Anneke Eenhoorn

126 Het project LVG+
Marian Kielema, Jan Bijstra, Bieneke Nienhuis & Piet Bulthuis
De ontwikkeling van een onderwijsvoorziening voor leerlingen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. De Wet op de expertisecentra (2002) verdeelt het speciaal onderwijs in clusters die ieder verantwoordelijk zijn voor een bepaalde doelgroep. Leerlingen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen komen in aanmerking voor zowel cluster 3 als 4. Beide clusters zijn echter onvoldoende toegesneden op deze specifieke problematiek. In 2006 startte het project LVG+ voor deze groep leerlingen. In dit artikel ervaringen met dit LVG+-project.

134 Prikkelarme ruimte
TUSSENDOOR
George Westermann

135 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters

Opvangatlas.nl: Zoeksite voor tijdelijke andere woonplek per direct
Onderwijsdatabank: Databank onderwijs
Hulpmix.nl krijgt positief oordeel
Watwiljijmetwiet.nl: Via goede informatie middelengebruik ontmoedigen
Ikzitindeshit.nl: Website voor kinderen en jongeren in bedreigende situatie

136 Wreedheid tegen dieren
PSYCHOBELLETTRIE
Frits Boer
Een psychologie van de kindertijd, door literatuur ge•nspireerd.
– ‘Moeten kinderen weten dat mensen dieren eten?’, Frits Boer & Pier Prins (in voorbereiding)
– ‘Why the wild things are – animals in the lives of children’, G.F. Melson (2001)
– ‘Werther Nieland; De ondergang van de familie Boslowits’, G.K. van het Reve (1964)

138 Voeding, gezondheid en ADHD
BERICHTEN
George Westermann
Over onder andere INCA* en ADHD
* Impact of Nutration on Children with ADHD

139 Ontroerend ritueel
TUSSENDOOR
Sacha Lucassen

140 Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij kinderen: onderzoek naar effectieve behandelingen in de praktijk
WERK IN UITVOERING
Julia Diehle, Frits Boer & Ram—n Lindauer
In internationale behandelrichtlijnen voor chronische PTSS wordt de TG-CGT* geadviseerd. Ook EMDR* is veelbelovend.
* TG-CGT: Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie
* EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

142 GEZIEN EN GELEZEN
Sacha Lucassen
– ‘Ik en autisme, thuis en op school’ en ‘Autisme in mij, een interactief informatieboek’
– ‘Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een etstoornis, eten zonder angst’ en ‘Eten zonder angst, werkboek’

146
agenda

148 COLOFON