Kind en adolescent praktijk — Jrg. 10 (december 2011) Nr. 4

152 Het moderne leven
ten geleide
Else de Haan

154 Inperken voorkomen in de residenti‘le zorg voor kinderen: individuele proactieve agressiehanteringsmethode (IPAM)
Marije Valenkamp & Fop Verheij
In dit artikel wordt een nieuwe interventie toegelicht die tot doel heeft het gebruik van fysieke en ruimtelijke inperkende maatregelen bij agressie in residenti‘le instellingen voor kinderen te minimaliseren: de Individuele Proactieve AgressiehanteringsMethode (IPAM). Na implementatie blijkt het aantal inperkende maatregelen te zijn gehalveerd.

164 Vooruitgang
CURIOSA
Constance Dolman

166 Braingame Brian / Achtergrond, evaluatie en implementatie van een executieve functietraining met game-elementen voor kinderen met cognitieve controleproblemen
Esther ten Brink, Albert Ponsioen, Saskia van der Oord & Pier Prins
Steeds vaker wordt het afwijkend functioneren van kinderen en jongeren in verband gebracht met problemen in het executief functioneren. Executieve functies zoals het werkgeheugen, het vermogen gedrag te stoppen en cognitieve flexibiliteit zijn onmisbaar voor het aansturen van doelgericht gedrag. Kinderen met ADHD hebben juist problemen met doelgericht bezig zijn en blijven. Recente pogingen om het werkgeheugen van kinderen te verbeteren door het te trainen zijn succesvol gebleken. Het toevoegen van game-elementen aan executieve functietrainingen kan de impact ervan verhogen. Dit werd ge•llustreerd met de executieve functietraining (EF-training) ‘Braingame Brian’.

175 Leonie, zeventien jaar
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT

Anneke Eenhoorn

176 Het tekort aan kinder- en jeugdpsychiaters opgelost!
FRICTIE
Hans Schutz

179 Interview: Jos LamŽ / Er wordt een tropisch regenwoud gekapt
INTERVIEW
Else de Haan & Constance Dolman
Interview met Jos LamŽ, directeur van de Riagg Rijnmond noord west.

184 Alternatief voor een klinische opname, een Zweedse methodiek
Els den Teuling
Een klinische opname in de kinder- en jeugdpsychiatrie is in de Zweedse provincie VŠrmland heel uitzonderlijk. Daar heeft men in 2001 de klinische plaatsen omgezet naar Intensieve Multidisciplinaire Behandeling. Twee (dag)klinische crisisplaatsen kunnen op indicatie worden geopend. In dit artikel wordt beschreven wat de opnamevervangende Intensieve Multidisciplinaire Behandeling inhoudt, wat de voor- en nadelen zijn en wanneer toch wordt overgegaan tot dag- of klinische opname. Toegankelijkheid tot de hulpverleners voor ouders en pati‘nten vormt de kracht van deze behandelmethodiek.

189 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters

– Info voor jongeren over gebruik van genotsmiddelen
www.99gram.nl: website voor meiden met een eetstoornis
www.skizzle.nl: website voor gepeste jeugdigen
www.chatmetbzz.nl: chatbox beantwoordt vragen over onder andere seks en drank

190 In het kruis getast
PSYCHOBELLETTRIE
Frits Boer
Een psychologie van de kindertijd, door literatuur ge•nspireerd.
– Waarom Pierre dood moest

192 De sociaal-emotionele ontwikkeling van drieduizend kinderen in en buiten de zorg op de voet gevolgd / Verzamelen en uitwisselen van kennis in C4Youth: de academische werkplaats zorg voor jeugd Noord-Nederland
WERK IN UITVOERING
Erik Knorth, Menno Reijneveld, Lucienne van Eijk, Erik Noordik & Jolanda Tuinstra
C4Youth heeft drie doelstellingen:
1. Kennisuitwisseling entameren tussn professionls die werken in de zorg voor kinderen en adolescenten (0-19 jaar) met gedragsmatige en emotionele problemen
2. Een dataverzamelingsysteem ontwikkelen dat onderzoek mogelijk maakt naar de vraag welke cli‘nten welke zorg ontvangen voor welke problemen, en wat de korte- en langetermijnuitkomsten hiervan zijn
3. Inzicht verkrijgen in specifieke thema’s die behulpzaam kunnen zijn om de zorg voor jeugd te optimaliseren.

196 GEZIEN EN GELEZEN
Dorreke Peijnenburg, Carina van Kregten
– Tics Therapeutenboek
– Tics Werkboek voor kinderen
– Dissociation in traumatized children and adolescents

198 agenda

200 COLOFON