Kind en Adolescent — Jrg. 41 (maart 2020) nr. 1


Jubileumnummer: Vernieuwingen op het gebied van psychodiagnostiek

Woord vooraf aan het jubileumnummer van Kind en Adolescent 
Nanda Rommelse, Dorine Slaats-Willemse

Integratieve diagnostiek met de Intelligence and Development Scales-2 (IDS-2) : Een intelligentie- en algemene ontwikkelingstest voor kinderen en jongeren tussen 5 en 20 jaar
Dr. Selma A. J. Ruiter, Dr. Linda Visser, Prof. dr. Marieke E. Timmerman

Een vernieuwende blik op persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren: van traditionele hokjes naar dimensioneel denken
Nagila Koster MSc, Dr. Paul T. van der Heijden, Dr. Odilia M. Laceulle, Prof. dr. Marcel A. G. van Aken

De Cognitieve Test Applicatie (COTAPP): geavanceerde computertest voor het meten van aandacht, informatieverwerking en executieve functies bij kinderen
Dr. Nanda Rommelse, Annemieke Brinkman M.Sc., Dr. Dorine Slaats-Willemse, Prof. dr. Marieke E. Timmerman, Lieke Voncken M.Sc., Dr. Patrick de Zeeuw, Dr. Marjolein Luman, Dr. Catharina Hartman

Dynamisch testen van hoog- en normaalbegaafde kinderen : Gebruik van een digitale test om potentieel om te leren in kaart te brengen
Dr. Bart Vogelaar, Prof. dr. Wilma C. M. Resing

Neuropsychologische profielen van kinderen met een autismespectrumstoornis in relatie tot hun intelligentie
Dr. Nanda Rommelse, Drs. Ilse Langerak, Dr. Jolanda van der Meer, Drs. Yvette de Bruijn, Dr. Anoek Oerlemans

De Sociale InformatieVerwerkingsTest ‘SIVT’ biedt inzicht in individuele verschillen in sociale informatieverwerking van kinderen en adolescenten met gedragsproblemen
Dr. Maaike M. van Rest, Drs. Aart Vriens, Prof. dr. Walter Matthys, Dr. Maroesjka van Nieuwenhuijzen

De IDT: een nieuwe, interactieve tekentest voor wederkerig gedrag bij kinderen met autisme
Tineke Backer van Ommeren, Hans M. Koot, Anke M. Scheeren, Sander Begeer

Intelligentieonderzoek komt van Venus en neuropsychologisch onderzoek van Mars?
Dr. Patrick de Zeeuw, Drs. Michel Nelwan

Over aspecten van het executief functioneren die niet meetbaar zijn met formele tests
Prof. dr. Jelle Jolles

Hoogbegaafdheid is niet te meten
Nanda Rommelse, Dorine Slaats-Willemse

Hoogbegaafdheid meten … Waarom zou je?
Bart Vogelaar, Lianne Hoogeveen

Reactie op Vogelaar en Hoogeveen
Nanda Rommelse, Dorine Slaats-Willemse

Reactie op Rommelse en Slaats
Bart Vogelaar, Lianne Hoogeveen