Kind en adolescent — Jrg. 40 (november 2019) nr. 4

Emotionele stabiliteit en depressieve klachten van moeders en teruggetrokken/depressieve en angstig/depressieve problemen van adolescenten: de mediërende rol van opvoeding
Marieke van Dalen Msc, Dr. Rianne Kok, Prof. dr. Peter Prinzie

Beweegredenen voor het al dan niet verlenen van toestemming voor het landelijk gebruik van ROM-gegevens
L. van Domburgh, K. S. Nijhof, M. Broekhuis, Y. Claessens, A. Ketelaars

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten bij jongeren: wat wordt de focus van behandeling?
Drs. I. E. Visser, Drs. V. M. Zegers, Drs. H. L. van der Linde, Prof dr. E. de Haan

Andere ouders als bron van steun : ervaringen met het geven en ontvangen van informele sociale steun in het opvoedingsondersteuningsprogramma Buurtgezinnen.nl
Linde E. Remmelink Msc., Dr. Patty Leijten, Dr. Lex Veldboer

Boekbespreking
Gemert, Marike van (2019). Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling
Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 978-90-368-1435-5, 293 p.
Drs. Han J. M. Spanjaard