Kind en Adolescent — Jrg. 39 (mei 2018) nr. 2

Migratie en ontwikkeling
Inleiding op het themanummer
Gonneke W. J. M. Stevens, Helma M. Y. Koomen, Marca H. W. Geeraets, Nanda N. J. Lambregts-Rommelse

Psychische problematiek bij jeugdigen met een migratieachtergrond in Nederland en Vlaanderen
Een literatuuroverzicht
Dr. Gonneke W. J. M. Stevens

Psychotische ervaringen bij jeugdigen met een migratieachtergrond: prevalentie, impact en culturele context
Dr. Marcia Adriaanse, Mr. dr. Lieke van Domburgh, Prof. dr. Hans Wijbrand Hoek, Prof. dr. Ezra Susser, Prof. dr. Theo A. H. Doreleijers, Prof. dr. Wim Veling

Opvoeding en globalisering in westerse landen
Verklaringen voor verschillen in ouder-kindinteracties
Dr. Mariëlle J. L. Prevoo, Prof. dr. Catherine S. Tamis-LeMonda

Werken met vluchtelingenkinderen in pedagogische praktijken
Naar een relationeel perspectief op de psychosociale gevolgen van gedwongen migratie
Prof. dr. Lucia De Haene, Prof. dr. Ilse Derluyn

Ouderinterventie voor gedragsproblemen bij kinderen
Even effectief voor verschillende gezinnen?
Dr. Patty Leijten, Dr. Ankie Menting, Dr. Leoniek Wijngaards-de Meij, Dr. Maartje Raaijmakers, Prof. dr. Walter Matthys, Prof. dr. Bram Orobio de Castro

Op zoek naar verklaringen voor de ondervertegenwoordiging in de jeugdhulp van jongeren met een migratieachtergrond
Esmée E. Verhulp, Gonneke W. J. M. Stevens, Wilma A. M. Vollebergh