Kind en adolescent — Jrg. 39 (augustus 2018) nr. 3

Functionele uitkomsten van psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten
Prof. dr. Johan Ormel, Dr. Anoek M. Oerlemans, Drs. Dennis Raven, Dr. Catharina M. Hartman, Prof. dr. Albertine J. Oldehinkel

Over wanneer en waarom kinderen helpen
De rol van de groepscontext en zelfpresentatie
Jellie Sierksma

De ontwikkeling van huwelijksstress en externaliserend gedrag in de tijd
De rol van ouderlijke competentiegevoelens
W. M. van Eldik MSc, Prof. dr. P. Prinzie, Prof. dr. M. Deković, Dr. A. D. de Haan

De oppositionele-opstandige stoornis in DSM-5 en de introductie van de distruptieve stemmingsdisregulatiestoornis
Prof. dr. Walter Matthys

Een VOG voorleggen als je de buurjongen helpt?! Nee!
Levi van Dam Msc, Prof. dr. Geert Jan Stams, Susanne Hofte Msc

Een VOG voor JIM is soms zo gek nog niet
Prof. dr. Jan Hendriks

Geen VOG, maar een Verklaring Van Vertrouwen (VVV)
Levi van Dam Msc, Prof. dr. Geert Jan Stams, Susanne Hofte Msc

Hermans, D., Raes, F., & Orlemans, H. (2018).  Inleiding tot de gedragstherapie
Prof. dr. Caroline Braet

Witteman, C.L.M., Claes, L., & Heijden, P.T. van der (2017). Psychodiagnostische besluitvorming: deskundig oordelen in de klinische praktijk
H. M. P. van Leeuwen MHA