Kind en adolescent — Jrg. 38 (november 2017) nr. 4

Preselect Zorg: een risicotaxatie-instrument voor zorgwekkende opgroei- en opvoedsituaties
Dr. Claudia van der Put, Prof. dr. Geert-Jan Stams

Populaire jongeren zetten een norm voor vriendschappen en agressie in de klas
Lydia Laninga-Wijnen, Zeena Harakeh, Christian E. G. Steglich, Jan Kornelis Dijkstra, René Veenstra, Wilma A. M. Vollebergh

Muziektherapie voor kinderen en jongeren met ASS
Mathieu Pater, Prof. dr. Tom van Yperen

Kind- en gezinsgericht behandelen na seksueel misbruik
Kees Verduijn MCH, Aletta P. Simons MSc

De prevalentie van kindermishandeling in Nederland: het belang van het nauwkeurig beoordelen van schattingen
Prof. dr. Lenneke R. A. Alink, Dr. Mariëlle J. L. Prevoo, Dr. Sheila R. van Berkel, Dr. Mariëlle Linting, Dr. Fieke Pannebakker

Reactie op de repliek van Alink en collega’s: de NPM-schattingen opnieuw onder de loep
Dr. Claudia E. van der Put, Dr. Mark Assink

De Nationale Prevalentiestudies Mishandeling van kinderen en jeugd: slotwoord
Prof. dr. Lenneke R. A. Alink, Dr. Mariëlle J. L. Prevoo, Dr. Sheila R. van Berkel, Dr. Mariëlle Linting, Dr. Fieke Pannebakker

Boek

Beer, R., & Roos, C. de (Red.) (2017). Handboek EMDR bij kinderen en jongeren
Houten: LannooCampus. ISBN 978-94-014-1490-6, 525 p., € 55,00
Drs. Ytje Tialda van Pelt