Kind en adolescent — Jrg. 38 (maart 2017) nr. 1

Kosteneffectiviteit van jeugdinterventies in Nederland: een systematische literatuurreview
Drs. I. E. H. Kremer, Drs. D. Kann-Weedage, Dr. G. van den Berg, Prof. dr. C. D. Dirksen, Dr. M. Hiligsmann, Prof. dr. mr. S. M. A. A. Evers

Populariteit, maar niet geliefdheid, is gerelateerd aan risicogedrag van Nederlandse adolescenten
MSc Nina van den Broek, MSc Marike H. F. Deutz, Dr. Aart Franken, Prof. Dr. Antonius H. N. Cillessen

Moet ouderlijk verbieden verboden worden? Het belang van stijl en domein van verbieden tijdens de adolescentie
Prof. dr. Maarten Vansteenkiste, Dr. Dorien Wuyts, Prof. dr. Bart Soenens, Dr. Stijn Van Petegem

De prevalentie van kindermishandeling in Nederland: het belang van nauwkeurige schattingen
dr. Claudia E. van der Put, drs. Mark Assink

Zijn we van nature goed? Recente inzichten in de vroege altruïstische neigingen van baby’s
Prof. dr. Bart Soenens

Boekbespreking: Rhijn, M. van, & Leuning, E. (2016). Inquiry-based stress reduction in de praktijk. The Work van Byron Katie in psychotherapie
Dr. Nanda Lambregts-Rommelse

Boekbespreking: Horst, F. van der, Lucassen, N., Kok, R., Sentse, M., Jooren, L., & Luijk, M. (2016). Opgroeien in het hedendaagse gezin. Inleiding in de gezinspedagogiek
Dr. Lenny van Rosmalen