Kind en adolescent — Jrg. 37 (december 2016) nr. 4

Doeltreffendheid en werkzaamheid van het Wraparound Care Model in de ambulante jeugdhulp
Dr. F. E. P. L. Sondeijker, Dr. F. B. van Rooij, Prof. J. Hermanns, Dr. L. van Rijn-van Gelderen

Inschatten van het risico op kindermishandeling bij aanvang van gezinsinterventies: De predictieve validiteit van de Nederlandse versie van de California Family Risk Assessment (CFRA)
Dr. Claudia E. van der Put, Prof. dr. Jo Hermanns, Dr. Frouke Sondeijker

Externaliserende en internaliserende gedragsproblemen en kwaliteit van leven bij jongeren met niet-aangeboren hersenletsel
MSc C. van Gilst, Prof. dr. P. Prinzie, MSc A. Vanpeteghem

Nederlandse jongeren: zuipschuiten of geheelonthouders?
Ina Koning, Gonneke W. J. M. Stevens, Wilma A. M. Vollebergh

Wij van Wc-eend: dubbelrollen bij behandeleffect-onderzoek in de jeugdzorg
Sander Begeer, Carlo Schuengel

In memoriam Gerald R. Patterson (1926–2016)
Corine de Ruiter, Ferko Öry

Donk, M. van der (2016). Cognitive training for children with ADHD. Individual differences in training and transfer gains
Prof. dr. G. J. Overbeek

Bekker, J., Deckere, H. de, Jong, W. de, Meer, M., Poel, L. van der, Schonewille, I., Stakenborg, J., & Viëtor, H. (Red.) (2015). De pedagoog in de spotlights. Opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten
Prof. dr. K. G. Van Leeuwen

D. Kohnstamm (2016). De Eigenander: een ik in mij
Prof. dr. Jan Dirk Imelman