Kind en adolescent — Jrg. 37 (oktober 2016) nr. 3

Het voorspellen van problematische opgroei- of opvoedingssituaties Onderzoek naar de predictieve validiteit van het LIRIK en de ontwikkeling van een Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ)
Dr. Claudia van der Put, Drs. Mark Assink, Prof. dr. Geert Jan M. Stams

De ontwikkelingsvolgorde van emotionele en cognitieve empathie bij adolescenten, en de rol van moeders
Dr. Caspar J. Van Lissa, Dr. Skyler T. Hawk, Dr. Minet De Wied, Dr. Hans M. Koot, Dr. Pol Van Lier, Dr. Wim Meeus

De ontwikkeling van een meetinstrument voor het bepalen van wilsbekwaamheid bij kinderen ten aanzien van medische beslissingen: implicaties voor de praktijk
Drs. I. M. Hein, Dr. P. W. Troost, Dr. R. Lindeboom, Prof. dr. M. A. Benninga, Dr. C. M. Zwaan, Prof. dr. J. B. van Goudoever, Dr. R. J. L. Lindauer

Separatieangst: in de DSM-5 meer dan alleen een stoornis in de kindertijd
MSc Cathy van der Sluis, Dr. Eline Möller

Te bed of niet te bed
Maartje P. C. M. Luijk

Omer, Haim & Wiebenga, Eliane. Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten
Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2015 (tweede herziene druk). ISBN 978-90-368-0948-1, 174 p. € 40,99