Kind en adolescent — Jrg. 36 (2015) nr. 2

Longitudinale effecten van kwaliteit van de broer/zusrelatie op probleemgedrag van adolescenten: een cross-etnische vergelijking
Dr. Kirsten L. Buist, Dr. Carmen H. Paalman, Prof. dr. Susan J. T. Branje, Prof, dr. Maja Dekovic, Dr. Ellen Reitz, Dr. Marjolein Verhoeven, Prof. dr. Wim H. J. Meeus, Prof. dr. Hans M. Koot, Dr. William W. Hale
I
n deze studie is gekeken naar verschillen tussen adolescenten van Marokkaanse en Nederlandse afkomst in (1) kwaliteit van de broer/zusrelatie en probleemgedrag en in (2) verbanden tussen kwaliteit van de broer/zusrelatie en externaliserend en internaliserend probleemgedrag.

Temperamenttypes bij peuters
Dr. Alithe, L. van den Akker, Prof. dr. Maja Dekovic, Prof. dr. Peter Prinzie, Dr. Jessica J. Asscher
Stabiliteit en longitudinale relaties met negatief en positief opvoedgedrag
In deze studie onderzochten we de stabiliteit van temperamenttypes bij peuters, en longitudinale relaties tussen temperamenttypes en opvoedgedrag.

Gedragsproblemen en sterktes bij kinderen met Downsyndroom
Lisa Dieleman, Dr. Sarah de Pauw, Prof. dr. Bart Soenens, Prof. dr. Peter Prinzie, Prof. dr. Geert van Hove
Kinderen met een mentale beperking hebben een verhoogd risico op gedragsproblemen. Het is echter onduidelijk wat de precieze aard en mate is van problemen bij kinderen met specifieke syndromen, zoals kinderen met Downsyndroom. Er is bovendien ook onvoldoende kennis over de sterktes van deze kinderen. Deze vragenlijststudie beschrijft zowel de gedragsmatige moeilijkheden als sterktes van Vlaamse en Nederlandse kinderen met Downsyndroom

De ivoren toren komt naar u toe deze zomer!
Prof. dr. Marcel van Aken

Bedreigingen en kansen
Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag

Mediawijs Online. Jongeren en sociale media
Drs. Henrike van Diest