Kind en adolescent — Jrg. 31 (mei 2010) Nr. 2

REDACTIONEEL


56 Bevorderen van sociale interactie: Stairway to heaven?
Erik J. Knorth


ARTIKELEN


58 Het Leerkracht Relatie Interview. Interviews met leerkrachten over hun relaties met kleuters met gedragsproblemen.
Jantine L. Spilt en Helma M.Y. Koomen


71 Klein beginnen: over de noodzaak van ontwikkelingsonderzoek naar de rol van waarneming in het ontstaan van psychopathologie
Chantal Kemner


83 Evaluatie van een groepsgerichte sociale-vaardigheidstraining voor de kinderen met probleemgedrag
Eveline van Vugt, Geert Jan Stams, Maja Dekov’c, Peter Prinzie, Lieve van Geldorp en Eveline Buttinger


OPMERKELIJK


98 Effecten van interventies: baat het niet, dan schaadt het niet?
Maja Dekov’c


101 Persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen bij kinderen en adolescenten
Marcel A.G. van Aken


BOEKEN


104 S.L. Odom, R.H. Horner, M.E. Snell, & J. Blacher (Eds.) (2007), Handbook of developmental disabilities
Rutger Jan van der Gaag

105 B.F. Pennington (2009), Diagnosing learning disorders. A neuropsychological framework
Rutger Jan van der Gaag


105 Ontvangen


SUMMARIES


108


RECTIFICATIE


109