Kind en adolescent — Jrg. 31 (februari 2010) Nr. 1

REDACTIONEEL


2 Niet alle kinderen hebben alle kansen
Erik J. Knorth


ARTIKELEN


4 De kwetsbaarheid van de narcistische zelfwaardering bij kinderen
Max G. GŸldner, Hedy Stegge, Marieke S. I. Smits en Sander C. E. Thomaes


16 Verschillen in etnische achtergrond van forensische en reguliere jeugd ggz-cli‘nten
Albert. E. Boon, Anna M. de Haan en Sjouk B.B. de Boer


29 @school project: prevalentie en functies van problematisch schoolverzuim in het Rotterdamse basisonderwijs
Patricia Vuijk, David A. Heyne en Esther S. van Efferen-Wiersma


OPMERKELIJK


41 Messages from research: kwaliteit van zorg doet ertoe
Erik J. Knorth


BOEKEN


44 J. G. Allen, P. Fonagy & A. W. Bateman (2008), Mentaliseren in de klinische praktijk
Annemarie van Oosten

46 A. Turnell & S. Edwards (2009), Veilig opgroeien. De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming
Willeke A. Manders


48 Ontvangen


SUMMARIES


50