Kind en adolescent — Jrg. 31 (december 2010) Nr. 5

REDACTIONEEL


2 Homesick Blues; om je aan te warmen
Erik J. Knorth


ARTIKELEN


5 Psychologie is mensenkennis – literatuur is daarvoor een onuitputtelijke bron
Frits Boer


15 Wat speelt er? Een reflectie op dramatherapie voor adolescenten met internaliserende problemen
Huub Notermans


51 Kinderen en film: Zorg of zegen?
Peter Nikken


COLUMNS


13 Literatuur en wetenschap, water en vuur?
Hans Grietens


29 Doen alsof
Tom van Yperen


47 Jeugdzorg en architectuur: bruggenbouwers gezocht
Huub Pijnenburg


62 De verbeelding aan de macht
Rutger Jan van der Gaag