Kind en adolescent — Jrg. 30 (mei 2009) Nr. 2

REDACTIONEEL

 

64 Maakbaarheid
Erik Knorth

 

ARTIKELEN

 

66 Evaluatie van een multimodale behandeling voor kleuters met ernstige gedragsproblemen
Anneloes van Brussel, Ronald De Meyer, Jan Willem Veerman en Willem De Mey

 

82 Psychologische vragen die leven bij basisschoolleerlingen tussen tien en twaalf jaar
Gert De Kinder, Griet van Vaerenbergh en Tim Vanhoomissen

 

95 Gehechtheid van pleegkinderen in relatie tot gedragsproblemen en sensitiviteit van pleegouders
Mirjam Oosterman en Carlo Schuengel

 

108 De invloed van gedragsproblemen van pleegkinderen op het opvoedgedrag van pleegmoeders
Johan Vanderfaeille, Frank Van Holen en Lenny Trogh

 

122 Sekseverschillen in het verband tussen opvoedingsstijlen en delinquentie
Machteld Hoeve, Peter H. van der Laan, Jan R. M. Gerris en Judith Semon Dubas

OPMERKELIJK

 

137 Versnellingsproject leidt tot opvallende verkorting van wacht- en doorlooptijden in de jeugd-ggz
Quirien van der Zijden

 

140 Op reis met Kind en Adolescent

 

BOEKEN

 

141 T.A. van Yperen en J.W. Veerman (Red.) (2008), Zicht op de effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg
Evy De CaluwŽ

143 F. Verheij & E. C. Van Doorn (Red.) (2008), Ontwikkeling en leren. Psychiatrie op school
Karine Verschueren

 

147 Ontvangen

 

SUMMARIES

 

147