Kind en adolescent — Jrg. 30 (december 2009) Nr. 4

REDACTIONEEL


208 Opvoedingsomgeving
Erik J. Knorth


ARTIKELEN


210 2.345 Jeugdigen (z)onder dak. Een meta-analyse naar uitkomsten van residenti‘le jeugdzorg
Annemiek T. Harder en Erik J. Knorth


231 Genen in ontwikkeling
Marian M. J. Bakermans-Kranenburg


243 De relatie tussen het rookgedrag van ouders, hun opvoeding en het rookgedrag van hun adolescenten
Zeena Harakeh, Ron H. J. Scholte, Ad A. Vermulst, Hein de Vries en Rutger C. M. E. Engels


260 Alcoholpreventie in Nederland en Zweden: ‘It takes two to tango’. Reisverslag
Ina M. Koning


OPMERKELIJK


266 Straf voor iedere leerling die het verdient?
Peter J. Hoffenaar


197 Leraren maken een verschil
Karine Verschueren


BOEKEN


217 Frank C. P. van der Horst (2009), John Bowlby and ethology
Frits Boer

272 R. N. Loeber, W. Slot, P. H. van der Laan & M. Hoeve (Red.) (2008), Tomorrow’s criminals. The development of child delinquency and effective interventions
Willeke A. Manders


SUMMARIES


277


JAARINHOUD 2009


279