Kind en adolescent — Jrg. 30 (augustus 2009) Nr. 3

REDACTIONEEL


152 Conflicten
Erik J. Knorth


ARTIKELEN


154 Conflictoplossing tussen ouders en adolescenten en delinquentie
Muriel D. van Doorn, Susan J. T. Branje en Wim H. J. Meeus


168 Boosheid onder vrienden bij autochtoon-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kinderen. Intensiteit, uitingsvormen en gevolgen
Sheida Novin en Carolien Rieffe


181 Individuele behandeling of groepsbehandeling: is er verschil? Resultaat van individuele en groepsgewijze cognitieve gedragstherapie voor kinderen met angststoornissen
Juliette M. Liber, Lisbeth M. W. J. Utens, Adelinde J. M. van der Leeden en Philip D. A. TreffersOPMERKELIJK


195 Tegenstrijdige belangen
Frits Boer


197 Leraren maken een verschil
Karine Verschueren


BOEKEN


200 J. A. Walburg (2009), Mentaal vermogen. Investeren in geluk
Rutger Jan van der Gaag

201 Ontvangen


SUMMARIES


202