Kind en adolescent — Jrg. 29 (december 2008) Nr. 4

REDACTIONEEL


192 Lijden en leiden
Erik Knorth


ARTIKELEN


194 Persoonlijkheidspathologie bij adolescenten. Mogen, kunnen en willen we diagnosticeren en classificeren?
Christel J. Hessels, Marcel A. G. van Aken en Bram Orobio de Castro


208 Zorgen voor een zieke ouder. De relatie tussen mantelzorg, ziekte van de ouder en gedragsproblemen bij kinderen
Anne Marie Meijer, Susan J. E. van Oostveen en Geert Jan J. M. Stams


221 Hulpverleningsdoelen categoriseren met de Doelenboom. Ontwikkeling van een categorie‘nsysteem voor hulpverleningsdoelen in een jeugdzorginstelling
Wouter Reith, Rianne Hofman, Geert Jan J. M. Stams en Tom A van Yperen


OPMERKELIJK


235 De ‘complexity theory’: nieuw perspectief op onderzoek in jeugdzorg?
Hans Grietens


BOEKEN


239 Hans Bloks (2008), Eetstoornissen en overgewicht: herkenning, behandeling, beheersing
Maartje Snoek

240 Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino & Esther Deblinger (2008), Behandeling van trauma bij kinderen en adolescemtem. Met de methode traumagerichte cognitieve gedragstherapie
Hans Grietens


242 Susan M. Bšgels (2008), Behandeling van Angststoornissen bij kinderen en adolescenten. Met het cognitief-gedragstherapeutisch protocol Denken + Doen = Durven
William W. Hale III


243 Ontvangen


SUMMARIES


246 Jaarinhoud 2008