Kind en adolescent — Jrg. 23 (november 2002) Nr. 4

Thema: Angststoornissen bij kinderen en jeugdigen

214 Angststoornissen bij kinderen en jeugdigen
Ten geleide
Hans M. Koot, Robert F. Ferdinand en Gerda A. Vlieger-Smid

219 De diagnostische validiteit van angststoornissen bij kinderen en adolescenten
Flip D.A. Treffers

234 Nieuwe diagnostiek van angststoornissen bij kinderen en jeugdigen
Lisbeth M.W.J. Utens en Bart M. Siebelink
Recente ontwikkelingen in instrumentarium

250 De dynamiek van cognitie en emotie in de ontwikkeling van angststoornissen bij kinderen
Pier J. M. Prins

266 Angststoornissen bij kinderen: genetische en gezinsinvloeden
Frits Boer en Susan M. Bogels

285 Medicamenteuze behandeling van angststoornissen bij kinderen en adolescenten
Ann O.P. Steppe en Robert F. Ferdinand

300 Interventie- en preventieve programma ’s voor angst en depressie
Maartje A. Boeting, Robert F. Ferdinand, Paula M. Barrett en Mark R. Dadds

313 Gedragstherapeutische en cognitieve interventies bij kinderen met angststoornissen
Agnes Scholing

337 Systeemtherapeutische interventies bij kinderen met angststoornissen

Susan M. Bogels
en Frits Boer

353 De nieuwe kleren van de keizer!? Een kritische terugblik op het themanummer ‘Angststoornissen bij kinderen en jeugdigen’
Rutger Jan van der Gaag

358 Summaries