Kind en adolescent — Jrg. 36 ( december 2015) nr. 4

Voorwoord
Drs. Marca Geeraets

Ontwikkeling en onderwijs: de bijdrage van bio-ecologische ontwikkelingsmodellen aan onderwijsonderzoek
Prof. dr. Karine Verschueren

Verandering in de kinderbescherming; de ontwikkeling van het kind centraal
Prof. dr. Wim Slot

Ouders van kinderen met ASS door de jaren heen
Prof. dr. Ina van Berckelaer Onnes
The hand that rocks the cradle

Neurobiologische factoren en antisociaal gedrag: Nurture, Nature, Narture
Prof. dr. Arne Popma

De dwangstoornis bij kinderen en jongeren, verklaringsmodellen en behandeling: een overzicht van nieuwe ontwikkelingen
Prof. dr. Else de Haan, Dr. Lidewij H. Wolters, Dr. Elske Salemink

Heeft wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de kinder- en jeugdpsychiatrie opgeleverd wat we verwacht hadden?
Frank C. Verhulst MD, PhD

Wat doen we met de kinder- en jeugdpsychiatrie?
Harrie M.P. van Leeuwen MHA