Kind en Adolescent — Jrg. 37 (februari 2016), nr. 1

Kunnen kinderen symptomen van nicotineafhankelijkheid ontwikkelen door blootstelling aan omgevingsrook?
Dr. Kathrin Schuck, Dr. Roy Otten, Prof. dr. Rutger C. M. E. Engels, Dr. Marloes Kleinjan

Geweld in gezinnen: stiefgezinnen vergeleken met kerngezinnen
Prof. dr. Johan Vanderfaeillie, Drs. Lisa Obers, Dr. Hubert Van Puyenbroeck, Prof. dr. Hans Grietens

Reclamewijsheid van Vlaamse jongeren in een sociaalnetwerkgame: vergelijkende studie tussen billboardreclame en productgebruik
Ini Vanwesenbeeck, Michel Walrave, Koen Ponnet

(Kandidaat-)genen in onderzoek naar psychopathologie: einde van een tijdperk?
MSc Joyce Weeland

Noëlle Pameijer & Tanja van Beukering (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering.
Dr. Sofie Wouters

Van der Stel, J.C. (2015). Psychische gezondheidszorg op maat. Op weg naar een precieze en persoonlijke psychiatrie
Harrie M. P. van Leeuwen