Kiddo — Jrg. 9 (mei 2008) Nr. 4

1 Covermodel Ruben (7)
Ruben van der Jagt is net 7 jaar geworden. Hij zit in groep 3 van basisschool De Voorhof in Vianen. Twee dagen per week wordt Ruben, samen met zijn jongere broertje, opgevangen bij zijn opa’s en oma’s. Dan is hij graag bezig met lezen of tekenen, maar het liefste speelt hij buiten!

2 Regenplassen en tijd
VOORWOORD
Sandra Van der Mespel

8 Geef de natuur een plekje in de opvang!
NATUUR IN DE OPVANG
Martine Borgdorff

Veel kinderen zien de natuur vooral in het voorbijgaan, vanaf de achterbank van de auto. Buiten klimmen, klauteren en in de modder wroeten is in hun strak georganiseerde leven helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Ook in de kinderopvang houdt natuurbeleving vaak op bij het voorlezen van een boekje over dieren. Terwijl natuur de kinderen ¬Źn medewerkers heel veel moois te bieden heeft…

11 De Gastouderacademie: digitale opleiding voor alle gastouders
GASTOUDERS
Simone Leereveld

Thuis vanachter de computer leren voor een officieel gekwalificeerde gastouder? De Nederlandse Gastouderacademie biedt die mogelijkheid aan alle gastouders die werken via gastouderbureaus!

16 Het fluistertheater: een reizende vertelplek voor kinderen…
VERTELLEN IN DE KINDEROPVANG
Isabelle Desegher
Eerst was het stil. Heel stil. Toen waaide de wind. Die wind was zo hard dat je geen hand meer voor ogen kon zien. Toen de wind ging liggen, stond er plotseling tussen al het stof… een tentje. Niemand wist waar het vandaan kwam. En niemand wist waar het naartoe ging. Het stond er gewoon en wachtte geduldig tot mensen (en soms dieren) binnenliepen, en er woorden achterlieten…

34 Werken met de pedagogische cirkel. Werkelijk handelen volgens het pedagogisch beleid
de pedagogische cirkel
Wendy Doeleman
Natuurlijk heeft jouw kinderopvangorganisatie een pedagogisch beleid. Maar kun je dat ook goed verwoorden? En handel jij vervolgens in de praktijk ook echt volgens dit beleid? Bij de Nederlandse Stichting Kinderopvang Alphen a/d Rijn (SKA) kunnen de pedagogisch medewerkers hier zeker ‘ja’ op antwoorden. Zij werken met de pedagogische cirkel.

EN VERDER

14 Babyprikkels
Kjille Soeting
Bekijken, voelen en vooral proeven. Aandacht voor de zintuiglijke ontwikkeling.

19 Kwaliteit in beeld
Sandra van der Mespel
Kennismaken.

20 Zweven en vallen…
OKIDDO 2-4
Caroline Boudry

22 Wat vind jij van mij?
sociale identiteit
Martine Delfos
Het ontwikkelen van een sociale identiteit.

26 Peutergroepen voor kinderen met een communicatieve beperking
communicatieve beperking bij peuters
Martine Borgdorff

Een mooi initiatief van de Nederlandse Stichting voor Dove en Slechthorende Kinderen (NSDSK)

29 Poep? Waar?
COLUMN
Lucia van der Zee

30 Spik en Spek en de elfbloem
VOORLEZEN
Marc de Bel

32 KINDERBOEKEN

39 Spring bewust!
KIND & GEZONDHEID
Sandra Cooreman
Het gebruik van trampolines in de opvang.

40 Haar maar waar…
OKIDDO MUZIEK 5-12
Veerle Derave
Tips voor (te) gekke kapsels

42 Vierkante meters
COLUMN
Ine Vanderwee