Kiddo — Jrg. 9 (februari 2008) Nr. 2

1 Covermodel Eveline
Op deze KIDDO staat Eveline Metz, geboren op 14 december 2006 in Amstelveen. Eveline gaat sinds september 2007 naar Kinderdagverblijf Simba in Uithoorn. Daar was zij eerder gewend dan haar ouders, maar dat zal in de meeste gevallen zo zijn? Vanaf september dit jaar gaat ze van de babygroep naar de peutergroep, en dat gaat ze vast heel goed doen.

8 Blijven leren, ook met je team
Wendy Doeleman, Anke van Keulen
Je binnen je beroep blijven ontwikkelen is een proces dat je hele leven doorgaat en dus nooit ‘af’ is. Hoe kunnen teams in de kinderopvang dit leerproces vormgeven zodat pedagogisch medewerkers permanent en effectief leren?

11 Pedagoog en kinderarts Emmi Pikler
Hedie Meyling
Veel leid(st)ers werken volgens de pedagogische visie van Emmi Pikler. Zij ontdekken dat verzorgingsmomenten tijdens het eten, verschonen en aankleden de gelegenheid bieden voor een leerzaam moment tussen kind en leid(st)er. Maar wie was Emmi Pikler?

16 Teambuilding: geen overbodige luxe
Dirk Brants
Een goede samenwerking met collega’s is geen overbodige luxe in de kinderopvang, die bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het werk. Samenwerken verloopt natuurlijk niet altijd gesmeerd. Daar moet je aan blijven werken!

34 Kinderopvang in Denemarken
Karin Eeckhout
Als het over kinderopvang gaat, dan wordt het Deense model meer dan eens als voorbeeld gebruikt. Waarin verschilt die Deense kinderopvang nu precies van de Vlaamse of de Nederlandse? Een gesprek met de chef Kinderopvang in het Deense Frederikssund.

EN VERDER

14 Babyprikkels
Kjille Soeting
Aandacht voor de motorische ontwikkeling.

19 Kwaliteit in beeld
Sandra van der Mespel
Even bijkomen!

20 Grenzeloos genieten in de gymzaal
OKIDDO 0-3
Caroline Boudry

22 Communicatie is contact maken
Martine Delfos

25 Liedjes, luiers en lammetjes
COLUMN
Lucia van der Zee

26 De Startwijzer voor de VVE
Aart Verschuur

30 Spik is jarig
VOORLEZEN
Marc de Bel

32 KINDERBOEKEN

37 Leren eten bij baby’s en peuters
KIND & GEZONDHEID
Els Pauels

38 Kinderparticipatie in buitenschoolse activiteiten
Annelies Roelandt

40 Leren vilten
OKIDDO 8-12

42 Eerste kennismaking
COLUMN

Ine Vandenwee