Kiddo — Jrg. 9 (april 2008) Nr. 3

1 Covermodel Nigel (4)
Nigel Bohr werd geboren op 21 juli 2003 in Utrecht. Hij was ruim 1 jaar toen hij naar kinderdagverblijf De Kinderzee ging, waar hij het prima naar zijn zin had. toch was Nigel er Žcht aan toe om na drie jaar naar school te gaan. De overgang was groot. In plaats van de hele dag spelen, moest hij nu netjes in de kring zitten, luisteren naar de juf en werkjes maken. Dat viel zeker niet mee. Gelukkig heeft hij nu zijn draai gevonden.


2 Taalachterstand aanpakken?
VOORWOORD
Sandra Van der Mespel


10 Werken in de kinderopvang van vroeger tot nu
Jan Peeters
Tijdens de Vlaamse KIDDO-dagen op 23 en 26 april a.s. worden de bezoekers ondergedompeld in een reis door de tijd. Twintig videoschermen brengen ervaringsverhalen van ouders, opvangouders en begeleiders die praten over het werk in de Vlaamse kinderopvang door de jaren heen. Een introductie in woord en beeld.

12 Twee gepassioneerde 50+-leidsters aan het woord
KINDEROPVANG
Marianne Witte
De afgelopen twintig jaar groeide de kinderopvang in Nederland en werd het opvangwerk steeds meer geaccepteerd in de maatschappij. Het beroep van leidster groeide qua professionaliteit evenredig mee, maar de leidsters zelf ook. Hoe kijken seniorleidsters tegen de veranderingen aan, wat zijn verschillen met jongere collega’s en kunnen ze het werk lichamelijk nog goed aan?

16 De brede school
Simone Leereveld
Een brede school biedt basisonderwijs, vroegschoolse educatie en maatschappelijke voorzieningen waarmee de kinderen uit de buurt gebaat zijn. De school is het middelpunt waaromheen talloze educatieve, pedagogische en hulpverlenende activiteiten plaatsvinden. Hoog tijd voor een kijkje achter de schermen.

34 Weg met nachtmerries in de kinderopvang
Simone Leereveld
Op het afgelopen KinderopvangCongres gaf Lia timmer een workshop over nachtmerries bij kinderen. Ook in de opvang zijn er kinderen die slecht slapen. Lia is ervan overtuigd dat ieder kind dat begrip en acceptatie voelt, zlf in staat is om zijn slaapangst te overwinnen en zich veilig overgeeft aan zijn rustmomenten.

EN VERDER

14 Babyprikkels
Kjille Soeting
Aandacht voor de sociale ontwikkeling.

19 Kwaliteit in beeld
Sandra Van der Mespel
Lichaamstaal

20 Wie ben ik?
OKIDDO 2-8
Caroline Boudry

22 De groep en ik
Martine Delfos
Over omgaan met elkaar in de groep.

25 De held van het kinderdagverblijf
COLUMN
Lucia van der Zee

26 De tussenschoolse opvang
Simone Leereveld

30 Spik en Spek en de reuzenbal
VOORLEZEN
Marc de Bel

32 KINDERBOEKEN

37 Shaken Infant Syndrome
KIND & GEZONDHEID
Sandra Cooreman

38 Opvangouders ontdekken het wereldwijde web
Sandra Van der Mespel, Renilde Claesen
Een toegankelijke computercursus.

40 Zoektocht in de spannende wereld van geluid
OKIDDO MUZIEK 4-9
Hermien Wiechers

42 De flinke mama
COLUMN
Ine Vanderwee