Kiddo — Jrg. 8 (januari 2007) Nr. 1

2 Een nieuw KIDDO-jaar
VOORWOORD
Trude van Waarden

8 De koppigheidsperiode: de strijd kan beginnen!
Martine Delfos
In het derde artikel van Martine Delfos staat opnieuw de peuter centraal. Deze keer: de koppigheidsperiode (‘Kan zalf wal!!’) en het krijgen van een broertje of zusje.

14 Unieke ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders
Karin Eeckhout
De Speelbrug is een ontmoetingsruimte voor kinderen van 0 – 3 jaar oud. Zij kunnen er terecht om in alle rust te spelen, vergezeld van een ouder, grootouder of andere vertrouwenspersoon. Het initiatief, in Vlaanderen enig in zijn soort, mocht onlangs tien kaarsjes uitblazen.

17 De antroposofische peuterspeelzaal
Wendy Doeleman
KIDDO laat je komend jaar kennismaken met verschillende kindercentra die vanuit een specifieke pedagogische visie werken. In deze artikelen staat centraal hoe de begeleid(st)ers hun rol als beroepskracht zien. Deze eerste keer: de antroposofische (vrijeschool) pedagogie van Rudolf Steiner.

22 De koppoter
Ignace Schretlen
Wat is een koppoter? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen: een kop met poten. Toch zullen veel mensen zich even bedenken, voordat er een antwoord op deze vraag komt. Ignace Schretlen vertelt meer over deze fantasierijke tekeningen.

30 Stimuleer taalontwikkeling met het vertelkastje
Annelies Karelse
Ontwikkeling van de woordenschat en het taalgebruik is voor jonge kinderen erg belangrijk. Natuurlijk zijn er veel manieren om dit te stimuleren. Gebruik in de opvang bijvoorbeeld het prikkelende ‘vertelkastje’ om de geletterdheid te ontwikkelen, de woordenschat uit te breiden en de taalproductie te stimuleren.

EN VERDER

7 Vriendje
LIEDJE
Hinke Wever

12 Samen schminken
OKID(D)O 1-4
Caroline Boudry, Chris de Nil

20 Nieuwtjes en ontwikkelingen

24 Een beestig leuke uitstap
OKID(D)O 3-12
Krista Vlemmix

26 KINDERBOEKEN

28 Popo en de vlo
VOORLEZEN
Stijn Moekaars

34 Spelletjes voor dode momenten: deel 2
ACTIVITEITEN
Isabelle Desegher

36 Licht, lucht en temperatuur
KIND EN GEZONDHEID
Sandra Cooreman

38 Dit moet iedereen weten
EUREKA