Kiddo — Jrg. 8 (februari 2007) Nr. 2

2 Opvoedingsondersteuning
VOORWOORD
Sandra van der Mespel

8 Diversiteit in de buitenschoolse opvang
Sandra van der Mespel
Als vormingswerkster begeleidt Ellie Kuipers teams met het werken aan diversiteit in de buitenschoolse opvang. 2007 is het Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen. Een goede reden om met haar in gesprek te gaan over diversiteit: hoe kun je een respectvolle samenleving tussen leid(st)ers, kinderen en ouders stimuleren?

14 Hoera, ik praat!
PEUTER IN DE OPVANG
Martine Delfos
In het vierde artikel over de opvoeding vanuit de driehoek kind-ouder-leidster staat nog steeds de peuter centraal. Deze keer de taalontwikkeling en communicatie. Leidsters krijgen vaak te maken met moeilijke situaties vanwege communicatieproblemen.

18 De seksuele ontwikkeling van kinderen
Channah Zwiep
Kinderen die samen op de wc blijven hangen of vragen hoe een baby uit de buik komt. Het past allemaal binnen hun seksuele ontwikkeling. Hoe ga je daar als professionele opvoeder mee om? En hoe werk je aan een pedagogisch beleid hierover? Leidsters en leidinggevenden geven hun mening.

32 Alle kinderen zijn kunstenaars
KUNSTZINNIGE VORMING
Lidwien van Noorden
Kinderen en kunst, gaat dat samen? Welke kunst vinden kinderen leuk? Kunst is dichterbij dan je denkt. Gebruik je zintuigen en ontdek de mogelijkheden. Kunst in de kinderopvang is vernieuwend en spannend. Lidwien van Noorden geeft je adviezen om samen met kinderen te werken aan kunstzinnige vorming.

36 Okido-Mobiel: Kinderopvang met een sociale inslag
UNIEK OPVANGINITIATIEF
Hilde Pauwels, Sandra Van der Mespel

Weer een unieke opvangvorm in de schijnwerpers. Het mobiele opvanginitiatief Okido-Mobiel richt zich tot ouders en kinderen die snel opvang nodig hebben. De initiatiefnemers willen hiermee in de eerste plaats een antwoord geven op de opvangnood van ouders die een opleiding willen volgen.

EN VERDER

7 Opruimen
LIEDJE
Hinke Wever

12 Zwarte vingers
OKID(D)O 1-4
Caroline Boudry

17 De Ik-boodschap
COLUMN
Lucia van der Zee

22 Vversterk: meer kracht in VVE
IN DE KIJKER
Kees Broekhof

24 De koppoter
Ignace Schretlen

26 Ik word striptekenaar!
OKID(D)O 5-12
Veerle Derave

28 KINDERBOEKEN

30 Op zoek naar grijs
VOORLEZEN
Marja Mulder

35 KWALITEIT IN BEELD

38 Spelletjes voor dode momenten: deel 3
SPELACTIVITEITEN
Isabelle Desegher

40 Ernstige feiten in de Vlaamse kinderopvang
KIND EN GEZONDHEID
Sandra Cooreman, Greet Wissels

42 Dit moet iedereen weten
EUREKA