Kiddo — Jrg. 8 (april 2007) Nr. 3

2 Verbondenheid
VOORWOORD
Sandra van der Mespel

9 Vermoeden van een ontwikkelingsprobleem?
Els Desmedt
Stel: je hebt het vermoeden dat de taal- en spraakontwikkeling van een kind in jouw kindercentrum niet op gang komt. Wat kun je hier concreet aan doen? Wie kan jou hierbij steunen? En hoe vertel je dit aan de ouders?

14 Het leerproces van peuters: Ik wil spelen!
Martine Delfos
In het vijfde artikel van Martine Delfos staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van de peuter centraal. In de kinderopvang worden kinderen van baby tot puber geconfronteerd met groepen leeftijdgenoten met wie ze rekening moeten houden. Leidsters hebben hun handen vol aan ieder individueel kind, aan het kind ten opzichte van de groep, en ook nog eens aan de groep zelf.

20 De montessori-peuterspeelzaal
Wendy Doeleman
KIDDO laat je kennismaken met verschillende kindercentra die vanuit een specifieke pedagogische visie werken. In deze artikelen staat centraal hoe de begeleid(st)ers hun rol als beroepskracht zien. Deze keer: de visie van Maria Montessori.

28 Wat leren kindertekeningen ons?
Ignace Schretlen
Al bijna anderhalve eeuw worden kindertekeningen intensief bestudeerd. In deze periode zijn hierover duizenden boeken en publicaties verschenen. Ongetwijfeld gaat de meeste aandacht naar de vraag wat tekeningen en schilderwerken van kinderen ons te zeggen hebben.

36 Flexibele opvang vergt bijzondere aanpak
Karin Eeckhout
De vraag naar flexibele opvang neemt de laatste jaren sterk toe. Heel wat ouders willen hun kind tegenwoordig buiten de kantooruren, in weekends of op feestdagen naar de opvang brengen. Karin Eeckhout ging op bezoek bij twee initiatieven die ervaring hebben met flexibele opvang.

EN VERDER

7 Mooie bloem
LIEDJE
Hinke Wever

12 Een kunstproject met zand en gips
OKID(D)O 1-4
Caroline Boudry

19 De eerste keer
COLUMN
Lucia van der Zee

24 ‘Ik zorg ervoor dat mijn tekeningen herkenbaar zijn voor kinderen’
IN DE KIJKER
Marianne Witte

28 De koppoter
Ignace Schretlen

30 Mandjes in textiel
OKID(D)O 4-12
Isabelle Desegher

32 KINDERBOEKEN

34 De zwarte haan
VOORLEZEN
Helme Heine

41 KWALITEIT IN BEELD

42 Spelletjes voor dode momenten: deel 3
SPELACTIVITEITEN
Isabelle Desegher

44 Luiers en verschonen in de opvang
KIND EN GEZONDHEID
Sandra Cooreman

46 Dit moet iedereen weten
EUREKA
Jessica Kot