Kiddo — Jrg. 6 (september 2005) Nr. 6

2 Aandacht voor de eigenheid van elk kind
Jan Peeters, hoofdredacteur

4 Foto’s van thuis als sleutel tot contact
DE FAMILIEMUUR
Wendy Doeleman en Ietje Corman
Familiefoto’s aan de muur zorgen ervoor dat kinderen Žn ouders zich sneller veilig en ’thuis’ voelen op het kindercentrum. Door de foto’s actief te gebruiken help je kinderen een positief zelfbeeld op te bouwen en leg je een basis voor ‘respect voor diversiteit’. Bovendien is de ‘familiemuur’ een goede manier om je contacten met ouders te versterken.

12 Beter inspelen op vragen van ouders
COMMUNICATIE MET OUDERS
Caroline Boudry en Mieke Bruggeman
Ouders informeren over het reilen en zeilen in de kinderopvang houdt niet op na het intakegesprek. Het is iets wat je elke dag opnieuw doet. Wat staat er op het menu? Wat heeft mijn kind vandaag gedaan? Hoe kun je ouders op overzichtelijke wijze antwoord bieden op hun vragen?

16 Kinderen zijn sociale wezens
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Channah Zwiep
Kinderen zijn sociale wezens. Ze leggen vanaf hun geboorte contact met hun omgeving. Andersom hebben zij die omgeving nodig om zich bewust te worden van zichzelf en de verwachtingen van anderen. Hoe kun jij ze daarbij helpen?

22 Camping Casablanca
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Karin Eeckhout
Op buitenschoolse kinderopvang De Zonnebloem in Gistel hebben ze een geheel eigen manier om thema’s te bedenken voor activiteiten. De methode is origineel, eenvoudig en levert gegarandeerd de gekste idee‘n op. En die idee‘n kunnen vervolgens weer worden uitgewerkt tot activiteiten. KIDDO sprak met het team van De Zonnebloem.

26 Opvoedingsondersteuning voor elk gezin
POSITIVE PARENTING PROGRAM
Mieke Bruggeman
Begin deze zomer was de Australische opvoedingsexpert Matt Sanders te gast in Belgi‘. Hij lichtte er zijn ‘Positive Parenting Program’ toe op verzoek van Kind en Gezin en een aantal Vlaamse instellingen die zich bezig houden met ouders en opvoeding.

& VERDER

9 Kneden met klei
OKID(D)O (0-3)
Caroline Boudry

10 Bruitage
OKID(D)O (4-12)
Veerle Derave

15 Hap, hap…op
LIEDJE
Ingrid Rietveld-Roos

20 Melk met beestjes
VOORLEZEN
Rindert Kromhout & Silvia Weve

25 Alleen of samen spelen
VRAAGJE
Channah Zwiep

28 Als een kind koorts heeft
KIND & GEZONDHEID IN VLAANDEREN
Anja Lameir

30 Gastouder op franchise-basis
PORTRET
Lizzy de Wilde

34 Nieuw(s) voor de kinderopvang

36 KINDERBOEKEN
Hannie Humine en Martine Harsema
– Thema: intercultureel
Aan de bal
– Woordenboeken
– Herfst
– Wie lust geen ijsje?

39 Agenda