Kiddo — Jrg. 6 (mei 2005) Nr. 4

2 Eilanden van democratie
Jan Peeters, hoofdredacteur

4 Theater maken met kinderen
Karin Eeckhout
De zomervakantie biedt begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang de kans om eens een groter project op poten te zetten. Theater maken met kinderen bijvoorbeeld. Dramadocente Chris Pauwels vertelt aan KIDDO hoe zij een voorstelling met kinderen aanpakt.

10 ‘De inspiratie zit in de kinderen’
Channah Zwiep
Wat inspireert de gastouder of opvangouder? Waarom begin je aan dit werk en hoe houd je het leuk? Enthousiaste gastouders vertellen KIDDO wat hen boeit aan het werken met kinderen.

22 ‘Onze bijdrage aan de integratie van nieuwkomers’
Karin Eeckhout
In Aalst biedt een groep opvangouders kinderopvang aan voor nieuwkomers die een inburgeringscursus volgen. Een positieve ervaring voor alle betrokkenen. Hier geen grote theorie‘n, maar wel een warme houding, die getuigt van een grote openheid en van respect voor alle kinderen en ouders.

30 Extra hulp voor kwetsbare kinderen
Lizzy de Wilde
De meeste kinderen doorlopen hun periode in de kinderopvang zonder noemenswaardige problemen. Er zijn echter ook kinderen waarbij het minder soepel gaat. Hun gedrag en ontwikkeling roepen vragen op bij de leid(st)ers. Groepsleiding en leidinggevenden in Leiden kunnen voor raad en begeleiding van deze kinderen hulp inroepen van het Consultatieteam voor Leiding in de Kinderopvang (CLIK).

34 Een beeld zegt meer dan duizend woorden
Lizzy de Wilde
De kwaliteit van kinderopvang wordt voor een zeer belangrijk deel bepaald door de leid(st)ers. Video Interactiebegeleiding (VIB) is een van de instrumenten waarmee groepsleid(st)ers zich bewust kunnen worden van hun eigen handelen Žn hun interactie en communicatie met kinderen kunnen verbeteren.

& VERDER


8 ‘Het belangrijkste is dat de kleintjes zich goed voelen bij ons’
PORTRET
Karin Eeckhout

14 Zonnebloemen
OKID(D)O (2-4)
Caroline Boudry

16 Mystieke maskers van klei
OKID(D)O (3-12)
Katrien Claes

19 Dicht en open
LIEDJE
Ingrid Rietveld-Roos

20 Robin en Knor
VOORLEZEN
Sjoerd Kuyper en Sandra Klaassen

26 Kinderen in de zon
KIND & GEZONDHEID
Sandra Cooreman

28 Mijn plek
DE KINDERVERDIEPING (Nieuwe rubriek)
Tamar Kopmels

36 KINDERBOEKEN
Hannie Humme en Martine Harsema
– Toverboek
– Olifant in de porseleinkast
– Thema: intercultureel
Vriendschap
– Feiten over vogels
– Grapje

39 Agenda
– Brugge: 11 juni
– Denemarken, Kopenhagen: 16-18 juni