Kiddo — Jrg. 4 (mei 2004) Nr. 4

2 De kleine en de grote onderzoeker
Jan Peeters (hoofdredacteur)
Over ‘documenteren’ volgens ‘Reggio’, competenties bij jonge kinderen en de transformatie van de pedagogiek.

4 Snoezelen – genieten van zintuiglijke prikkels
Karin Eeckhout
Wie de ontwikkeling in de sector een beetje volgt, heeft het beslist al gemerkt: snoezelen is ‘in’. KIDDO nam een kijkje in de snoezelruimte van dagverblijf ’t Sloeberken in Gent. Begeleiders en kinderen kunnen zich hier in alle rust terugtrekken om te genieten van zintuiglijke prikkels.

8 Een welkomstpakket voor nieuwe kinderen

Inge de Waele, i.s.m. team BSO Dendermonde-centrum
Het Centrum in Dendermonde is een grote opvang met 67 kindplaatsen. De locatie is opgedeeld in verschillende activiteitenhoeken met bij elke hoek een begeleid(st)er. Als kinderen een paar keer van speelhoek wisselen, komen ze dus met heel wat begeleid(st)ers in contact. De kleinere kinderen – en met name de nieuwe – voelden zich hierdoor vaak wat aan hun lot overgelaten. Het team zoekt de oplossing in een meer persoonlijke manier van verwelkomen van de nieuwkomers.

14 Het kind in jezelf
Lizzy de Wilde
Toetreden tot je eigen kindertijd. Verantwoordelijk zijn voor het welzijn van een groep kinderen kan heel intensief en confronterend zijn. Elk kind is immers uniek en maakt bepaalde gevoelens in jou los. Deze gevoelens hebben vaak te maken met jeugdervaringen. Ze zijn bepalend voor hoe je nu in het leven staat, maar ook voor hoe je omgaat met kinderen. Ze vormen als het ware het kind in jezelf. Volgens met name de psychoanalytische theorie is het waardevol om je bewust te zijn van het kind in jezelf omdat je professionaliteit n je werkplezier zo samen kunnen groeien.

22 Spelend leren – het belang van spel en speelgoed
Channah Zwiep
Kinderen ontwikkelen zich al spelend. Zo leren zij zichzelf en de wereld om hen heen kennen. Tijdens hun spel imiteren ze volwassenen en fantaseren ze erop los in rollenspellen. Wat is de functie van spelen? En welk speelgoed hebben kinderen daarbij nodig?

26 Een discrete enqute
In de spiegel (nieuwe rubriek)
Michel Vandenbroeck
Op congressen, lezingen en workshops met begeleiders uit de kinderopvang duikt het onderwerp geregeld op: huisbezoeken. Ze worden voorgesteld als een interessant idee om de relatie tussen opvang en ouders te versterken. Of als middel om extra informatie in te winnen over de gezinscontext van de kinderen. Hier en daar worden ze ook als iets nieuws voorgesteld. Bij nader inzien zijn huisbezoeken zo oud als de kinderopvang. En dat is behoorlijk oud.

EN VERDER:

33 ‘Ballontje’
Liedje
Ingrid Rietveld-Roos

11 Leren eten
kind & gezondheid
Sigrid Quintelier (di‘tiste bij het team Gezondheidsbevordering van ‘Kind en Gezin’)

17 Monoprint
OKID(D)O

Caroline Boudry

18 Nieuw(s) voor de kinderopvang
Martine Harsema en Mieke Bruggeman

20 ‘Dansen’
Voorlezen
Fransje Smit
Verhaaltje uit ‘Koe & Mus’ deel 6, van uitgeverij Gottmer, Haarlem.

28 Kinderboeken

– Tiedelum, tiedelum
– Thema: De tuin en allerlei kleine beestjes
– Bijzondere vriendschap
– Weekklok

47 Agenda
– 4 juni : Ede
– 14 juli: Amsterdam
– 25-27 augustus : Gent (B)