Kiddo — Jrg. 4 (juni 2003) Nr. 5

2 Open armen
Jan Peeters, hoofdredacteur

4 Kleur in de kinderopvang
DIVERSITEIT
Femke van den Berg
Steeds meer vrouwen uit etnische minderheidsgroepen hebben een betaalde baan. Vaak geven zij voor de opvang van hun kind nog de voorkeur aan familie of bekenden, maar er is ook een groep die kiest voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang. Wat zijn de wensen en behoeften van allochtone ouders met betrekking tot de opvang nu eigenlijk? En hoe zorg je ervoor dat hun kinderen zich in de opvang thuis voelen?

10 ‘Ik doe mijn werk ongelooflijk graag’
MAN EN KINDEROPVANG
Jan Peeters
Op 8 mei kwamen in Gent een twintigtal mannelijke medewerkers kinderopvang bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst werden de uitkomsten besproken van gesprekken met 34 van de in totaal 46 mannelijke begeleiders die werkzaam zijn in Vlaanderen. KIDDO nam de resultaten van dit onderzoek door en luisterde naar de reacties van de aanwezige mannelijke begeleiders.

14 Baby’s bieden wat ze nodig hebben
BABYOPVANG
Hans Meij en Netty Jongepier
Als je leidsters van een babygroep vraagt wat ze baby’s willen bieden in het kinderdagverblijf, dan komt een aantal antwoorden steevast terug: individuele aandacht, rust, goede verzorging en een uitdagende omgeving. Maar hoe zorg je hier nu voor in de dagelijkse praktijk?

22 Ouders bezoeken Franse creches
OVER DE GRENZEN
Karin Eeckhout
Dit voorjaar bezochten enkele begeleiders, leidinggevenden ¬Źn voor het eerst ook ouders van Gentse kinderdagverblijven twee Franse oudercreches. Het bleek een verrijkende ervaring. De Gentse delegatie was bijzonder enthousiast over de sterke betrokkenheid van de Franse ouders bij de opvang. Maar wat betreft omgaan met diversiteit konden de Fransen weer een voorbeeld nemen aan de Gentse stadscreches. KIDDO sprak met de meegereisde ouders.

26 Stap voor stap
ONTWIKKELINGSFASEN
Channah Zwiep
De ontwikkelingsfasen bij kinderen van 0-6. Waar komt die eenkennigheid opeens vandaan? Wanneer kunnen kinderen zelfstandig lopen? Hoe groot is de woordenschat van peuters? In de kinderopvang is je kennis over de ontwikkelingsfasen van kinderen heel belangrijk. Juist dan kun je ze op het goede moment stimuleren in hun ontwikkeling.

EN VERDER :

9
Een zusje erbij
Liedje

18 Artistiek experimenteren is communiceren
Okid(d)o
Katherine D’Hoore


20 Regen
Voorlezen

25 Veiligheid in en rond het water
Kind & Gezondheid

30 Waarom schilderde Van Gogh zonnebloemen?
Hannie Humme
Informatieve boeken in de kinderopvang

33 Groot worden
Plek voor papa
Michose

34 Sociale bescherming voor opvangouders
Nieuw(s) voor Vlaamse opvangouders

36
Kinderboeken
– Mijnheer Ferdinand / Stil
– Inca’s
– Chinees verhaal voor het slapen gaan
– Jip en Janneke
– Kikker
– Levende Bezems
– Het verhaal van Iqbal

39
Agenda