Kiddo — Jrg. 4 (januari 2004) Nr. 1

2 Eelt op de kinderopvang?
Jan Peeters, hoofdredacteur

4 Twee talen onder ŽŽn dak
Lizzy de Wilde
Kindercentrum Bernestate in Leeuwarden heeft drie groepen dagopvang en een groep buitenschoolse opvang. In twee groepen wordt Nederlands gesproken, in ŽŽn groep spreken de leidsters louter Fries met de kinderen. Hoe werkt tweetalige opvang in de praktijk? KIDDO nam een kijkje.

8 Man en kinderopvang – Dringend mannen gezocht
Karin Eeckhout
Peter Moss is hoogleraar kinderopvang aan de University of London en hoofdredacteur van ‘Kinderen in Europa’. Hij is een van de pioniers in het Europese onderzoek naar de relatie tussen geslacht en zorg. Al jaren geleden wees Moss op het probleem van de afwezigheid van mannen in de kinderopvang. KIDDO voerde een gesprek met hem.

12 Zelfvertrouwen stimuleren
Channah Zwiep
Een kind met zelfvertrouwen kan voor zichzelf opkomen en zelfstandig functioneren, maar is ook niet bang om fouten te maken of hulp in te roepen. Het beschikt kortom over een stevige basis om te kunnen omgaan met de ‘problemen van alledag’. Hoe kun je het zelfvertrouwen stimuleren bij jonge kinderen in de kinderopvang?

16 Als baby’s blijven huilen
Karin Eeckhout
Alle baby’s huilen, de ene wat meer dan de andere. Maar wanneer een baby erg veel huilt, dan vormt dat voor ouders en andere verzorgers een zware belasting, vooral omdat het hen een gevoel van machteloosheid bezorgt. Psychoanalytica Claudine Crommar is gespecialiseerd in de behandeling van ouders met huilbaby’s. KIDDO sprak met haar.

30 Vijftien jaar buitenschoolse opvang
Jan Peeters
Sinds het begin van de jaren negentig ontstond een nieuw soort kinderopvang in Vlaanderen: de buitenschoolse kinderopvang. Tien jaar na de start zijn er 184 centra voor buitenschoolse opvang met een capaciteit van 18.300 plaatsen, waar per jaar bijna 100.000 kinderen in opgevangen worden. Hoe zijn deze centra tot stand gekomen? Tijd voor een terugblik.

EN VERDER:

11
Verven
liedje
Ingrid Rietveld-Roos


20 Sneeuw
Voorleesverhaal

22 Kinderen en rouw

Channah Zwiep
‘Waar is oma naartoe gegaan?’

28 Kinderen opvangen is opvoeden
Lezen voor je vak

29 Pedagogisch vernieuwen in de buitenschoolse kinderopvang
Lezen voor je vak

35 Okid(d)o
2-4 jaar

36
Kinderboeken
– Hopla naar school
– Vraag maar raak
– Tweeling zijn: leuk of juist niet?
– Het weer in al zijn facetten

39 Agenda

samengesteld door Martine Harsema