Kiddo — Jrg. 4 (januari 2003) Nr. 1

2 Vaders van nu
Jan Peeters (hoofdredacteur)

4 Waarom werken er zo weinig mannen in de kinderopvang?
Van het personeel werkzaam in kinderdagverblijven in Vlaanderen is 1,64% man.
Als we het aantal mannen met logistieke taken of een staffunctie buiten beschouwing laten is dat percentage nog lager, namelijk: 0,35%. Hoe komt het dat er maar zo weinig mannen werkzaam zijn in de kinderopvang en waarom is het belangrijk om meer mannen te motiveren voor een baan in de sector?

10 Over de grenzen
Caroline Boudry, redactrice van KIDDO en sinds 15 jaar leidster in een kinderdagverblijf, is voor een jaar verbonden aan een Europees project over kinderopvang. In KIDDO brengt ze verslag uit van haar bezoeken aan voorzieningen voor kinderen in diverse Europese landen. Ditmaal is zij in Lyon voor een bezoek aan Arc en Ciel, een oudercreche.

16 Spraak en taalproblemen bij kinderen
Het ene kind kan ‘mama’ zeggen als het elf maanden is, terwijl een ander met de eerste woordjes begint rond anderhalf jaar. Die onderlinge verschillen tussen kinderen zijn normaal. Kinderen die ‘later’ beginnen te spreken halen andere kinderen vaak weer in. Maar wanneer moet je je zorgen maken over de taalontwikkeling van een kind en wat kun je doen om het te helpen?

22 Jonge kinderen en kinderopvang
Uit een langdurig Amerikaans onderzoek naar het effect van kinderopvang op jonge kinderen bleek dat er zowel positieve als negatieve effecten waren. Kinderen presteerden beter op taal- en geheugentests als ze kinderopvang van goede kwaliteit hadden genoten, maar vertoonden volgens hun ouders, verzorgers en leerkrachten ook meer gedragsproblemen naarmate zij meer uren kinderopvang hadden gehad. Liesbeth Schreuder verdiepte zich in de onderzoeksartikelen en sprak met verschillende Amerikaanse onderzoekers.

28 Samen op zoek naar de beste begeleiding
Kaat Janssen, moeder van een kind met een visuele handicap, vertelt over de steun die ze kreeg van het kinderdagverblijf bij het verwerken van de handicap van haar zoon en het vinden van de beste manier om hem te begeleiden.

EN VERDER:

8 Okid(d)o

14 Koken met kinderen

20 Voorleesverhaal

27 Liedje: Een koude winterochtend

32 Lezen voor je vak

33 Plek voor papa

34 Kinderboeken

36 Nieuwe rubriek: Nieuw(s) voor de kinderopvang

38 Mijn werkdag

39 Agenda