Kiddo — Jrg. 4 (februari 2004) Nr. 2

2 Tussen de trends het bos nog zien
Jan Peeters, hoofdredacteur

4 De veranderingsbereidheid van een team
In de kinderopvang wordt tegenwoordig uitgegaan van een dynamische visie op kwaliteit. Van de (bege)leid(st)ers wordt verwacht dat ze voortdurend werken aan de pedagogische kwaliteit van hun werk. Ze moeten dus een grote veranderingsbereidheid hebben. Wat motiveert iemand nu tot verandering of tot pedagogische vernieuwing?

8 Ongevallen in de opvang
In een periode van 1 jaar hebben gemiddeld 40.000 kinderen tussen 0 en 3 jaar in Vlaanderen een ongeval waarvoor ze medisch behandeld worden. Dit is 1 op de 4 kinderen. Hoewel jonge kinderen veel tijd doorbrengen in de opvang; gebeuren daar verrassend weinig ongevallen. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van ongevallen en belangrijker: hoe kun je ze voorkomen?

10 Ruzie maken mag
Je ziet het waarschijnlijk dagelijks gebeuren in de zandbak. Een meisje trekt een schepje uit handen van een jongetje. Die zet het op een krijsen en gooit een emmer naar haar hoofd. Waar kinderen zijn, is ruzie. Maar waarom eigenlijk? En hoe leid je het in goede banen?

18 Over goede moeders en goede kinderopvang

Met een merkwaardige regelmaat duikt er een verhit debat op over de kinderopvang in de media. De vraag of kinderopvang nu goed of slecht is komt dan steeds weer boven. En altijd zijn het de moeders die het moeten ontgelden. Honderdvijftig jaar geleden was dat niet anders.

EN VERDER:

15 Lezen voor je vak

16 Clown
Voorleesverhaal

22 Okid(d)o

24 Kinderboeken

27
We klappen in de handjes
Liedje

28 Lezen voor je vak

28 Nieuws

31 Agenda