Kiddo — Jrg. 21 (oktober 2020) nr. 5

In dit nummer:

10 Natuurlijk spelen
‘Natuur(lijk) spelen gaat terug naar de basis van wat spelen is: iets dat kinderen spontaan doen, iets dat ze niet kunnen laten, iets dat in hun natuur zit’, zegt Mieke Vandromme. ‘Spelen is een basisbehoefte net zoals eten, drinken en slapen. Door te spelen ervaren baby’s en peuters hun omgeving en gaan ze op ontdekking. En ja, ook als het geregend heeft.’

12 De hersenontwikkeling van jonge kinderen
Breinontwikkeling is hip! Neurowetenschapper Marcia Goddard schreef het boek Brein in aanbouw, om ouders en professionals inzichten te geven in de ontwikkeling van kinderhersenen. Als lezer volg je de ontwikkeling van het brein van baby’s totdat ze jongvolwassenen zijn. Dat geeft veel houvast om het gedrag van kinderen beter te begrijpen.

30 Leve het competente kind!
Kinderen vertonen al erg vroeg competent gedrag. Erg jonge kinderen zoeken al actief aandacht, communiceren met jou, en proberen de dialoog op gang te houden. Of denk aan de gedrevenheid van jonge kinderen om steeds mobieler te worden tot ze letterlijk op eigen benen staan. Als je als kinderbegeleider oog hebt voor die competenties, dan kom je dichter bij de kinderen te staan, want je ziet, waardeert en geniet van hun sterktes, in plaats van dat je focust op wat ze (nog) niet kunnen. Maar hoe doe je dat nu, kinderen competentiegericht benaderen?

34 Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Vroegsignalering van ontwikkelingsvoorsprong staat steeds vaker op de agenda van kinderopvangorganisaties. Deze – relatief kleine – groep kinderen moet gezien en begeleid worden. In januari 2021 gaat daarom de jaaropleiding Expert Ontwikkelingsvoorsprong van de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong (EGOV) van start. Deze opleiding leidt een pedagogisch medewerker of pedagogisch coach op tot expert, die in de organisatie kan signaleren, begeleiden en collega’s en ouders kan ondersteunen.

En verder:

06 Uit het werkveld

09 Op de koffie bij… pedagoog Su’en Verweij-Kwok

16 Een dag in de babygroep

18 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Kijk een poes!

20 Een adoptiekindje in de groep (BE)

20 Leesbevordering (NL)

24 Kinderboeken

26 Vraag & antwoord: hoe werk je aan een gezonde kinderopvang?

28 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: Toverbloemen maken