Kiddo — Jrg. 20 (februari 2019) nr.2

10 Kindervolgend werken met baby’s goed kijken en passend aansluiten
Als pedagogisch medewerker werk je niet vanuit persoonlijke belangen of in het (bedrijfs)belang van de organisatie. Je stelt het belang van het kind centraal, zoals in elke pedagogisch beleidsplan staat. Daarvoor moet je het kind heel secuur in zijn ontwikkeling volgen. Dat kindvolgend werken is niet nieuw en komt in alle pedagogische stromingen terug. Maar er bestaat niet één uitgeschreven methode die zegt hoe je dat precies moet doen. De basis: goed kijken & luisteren (sensitiviteit) en passend aansluiten (responsiviteit) Su’en Verweij, pedagoog bij het Nederlands Jeugdinstituut, geeft een introductie.

13 De eerste 1000 dagen
De eerste 1000 levensdagen van een kind zijn bepalend voor de rest van zijn leven. Een goede start is dan ook essentieel bepleit Tessa Roseboom in haar boek De eerste 1000 dagen. In de kinderopvang heb jij de kans daaraan een bijdrage te leveren.

23 Een stagiair in je team
‘Elke stagiair die in onze opvang start, brengt iets nieuws’, zegt Adriana Dobrila. ‘Voor de kinderen in het een nieuw gezicht, iemand anders dan de leden van hun vertrouwde team. En stagiairs confronteren het opvangteam met een hoop nieuwe ideeën die ze op school hebben opgepikt.’ Voor studenten is een stageplek erg belangrijk om ervaringen op te doen. maar je krijgt er als team ook veel van terug. KIDDO laat een stagiair, haar stagebegeleider en haar mentor reflecteren over de meerwaarde van hun samenwerking.

28 Ravotten op Buitenspeeldag
‘Laat kinderen vrij rondlopen in de buurt, op avontuur gaan en spel onderzoeken. In de bossen, in de vrije natuur, maar ook op openbare terreinen in de stad. Helaas laten we dat als ouders en als maatschappij steeds minder toe’, zegt Veerle Derave (VCOK). Maar kinderen hebben gewoon recht op buiten spelen. En daar geeft Buitenspeeldag een extra duw aan.

En verder
06 Uit het werkveld
09 Op koffie bij: mama en vrijwilliger Nejida
16 Met de kinderen naar de bibliotheek
18 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: au, au, au, dat doet pijn!
20
Blije Baby’s in aparte babygroep bij TintelTuin (NL)
20 Lokaal Loket Kinderopvang (BE)
26 Kinderboeken
30 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: En… Actie!
32 Muziekkwartier: ontwikkelingsgericht muziek maken
34 Werken met baby- en kindergebaren