Kiddo — Jrg. 19 (maart 2018) nr. 2

06 Uit het werkveld

09 Op de koffie bij begeleidster Juliette Saenen

10 De handen in elkaar voor de buitenschoolse opvang
Er beweegt wat in de buitenschoolse opvang. Hoe kunnen we kinderen boeiende vrije tijd aanbieden, waarbij het kind zelf centraal staat? Op lokaal niveau is de conclusie steevast: als we samenwerken kan er meer. KIDDO neemt een kijkje bij enkele initiatieven voor buitenschoolse opvang die samenwerken met lokale vrijetijdspartners. Elkaar ondersteunen en versterken is de rode draad in hun verhaal.

14 Prentenboeken: de basis van de 21ste-eeuwse vaardigheden
Met voorlezen stimuleer je de taalontwikkeling, dat is welbekend. Maar weet je dat (prenten)boeken zo veel meer te bieden hebben? Door regelmatig voor te lezen, kinderen zelf te laten kijken en lezen bewust een brede keuze aan boekgenres aan te bieden, werk je ontspannen aan veel aspecten van ontwikkeling. Je kunt zo een heuse leescultuur creëren in je opvang of klas. En weet je dat je hiermee een basis legt voor de 21ste-eeuwse vaardigheden? Daar hebben kinderen hun hele leven plezier!

18 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Schimmen en schuimvlokken

20 IKK: Wordt het echt beter voor baby’s? (NL)

20 Educare – In dialoog met ouders (BE)

23 De pedagogiek van Emmi Pikler
Wie volgens de ideeën van Emmi Pikler werkt, gaat uit van het competente kind dat zich vanuit eigen initiatief en interesse ontwikkelt. Hoe geef je baby’s die ruimte en wat betekent dat voor jouw rol? Piklerpedagogen Gonny Tromp en Hedie Meyling geven hierover een lezing op het aanstaande Babycongres op 20 maart in Ede. In KIDDO alvast een interview met Gonny: ‘Pikler is een kwestie van goed observeren.’

26 Kinderboeken

28 Een holistisch kindbeeld, wat is dat voor iets?
In KIDDO schrijven we nu en dan over de holistische benadering van kinderen. Maar hoe ziet dat er concreet uit: door een holistische bril naar kinderen kijken? We vroegen het aan Michel Vandenbroeck, professor aan de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek aan Universiteit Gent.

30 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: Een knikkerbaan in Pippi Langkousstijl 

32 Kwaliteit Troef: MeMoQ gezelschapsspel

34 Het stimuleren van de persoonlijke competentie