Kiddo — Jrg. 18 (juni 2017) nr. 4

06 Uit het werkveld

09 Op de koffie bij coach-in-opleiding Inne Hemeryck

10 MeMoQ-onderzoek: de pedagogische kwaliteit in kaart gebracht
Op basis van observaties in 400 locaties in Vlaanderen en Brussel kan Kind & Gezin conclusies trekken over de pedagogische kwaliteit ervan. Over het algemeen voelen kinderen zich vrij goed. Ook de wijze waarop kinderbegeleiders kinderen emotioneel ondersteunen en zorgen voor een warm klimaat scoort eerder hoog. Tegelijk tonen de observaties dat de kinderopvang meer doelgericht kan inspelen op de nieuwsgierigheid en de exploratiedrang van kinderen. In dit eerste artikel vertellen onderzoekers over hun observaties en hoe professionals de uitdagingen kunnen aanpakken.

14 Mannen in de kinderopvang: ‘Ja, we zijn er nog!’
Kinderen hebben vrouwen én mannen nodig voor hun opvoeding. Mannen hebben een pedagogisch toegevoegde waarde, ook in de kinderopvang. Bijzonder hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam, Ruben Fukkink, deed onderzoek naar mannen in de kinderopvang. ‘Ik miste de mannen en begon met een simpele en nieuwsgierige vraag: Waar zijn ze?’

17 MINIMUZE: Insmeren

18 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar: Kantoortje spelen

20 Permanente educatie voor gastouders (NL)

20 Zomeropvang door ouders (BE)

23 Communicatie met ouders in de buitenschoolse opvang
Hoe kun je het contact tussen ouders en buitenschoolse opvang versterken? Daarop is meer dan één antwoord te geven. Het project ‘Spreekkansen in de buitenschoolse opvang’ werd onlangs uitgevoerd op drie locaties in Boom en Oevel (Vlaanderen). Samen met de onderzoekers kwamen deze teams tot verschillende acties om ouders en opvang te verbinden.

26 Kinderboeken én KIDDO-Leespluimwinnaars

28 Vraag & Antwoord over de buitenschoolse

30 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: Een musical maken

32 Het kind centraal: de opbrengsten van video-interactiebegeleiding
In de kinderopvang bekijken pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden of coaches regelmatig beelden van allerlei alledaagse situaties. Dat is niet alleen leuk, dat is vooral erg zinnig. De beelden geven aanknopingspunten om het handelen van de begeleider te bespreken. Wat gaat goed en wat kan er beter? Ook de kinderen zijn een bron van informatie in dergelijke videobeelden. Hoe je die informatie kunt benutten in je werk vertelt Marleen Vromans, die veel ervaring heeft met video-interactiebegeleiding.

38 Op de plank: Spelen in zwarte sneeuw