Kiddo — Jrg. 17 (juni 2016) nr. 4

06 Uit het werkveld

09 High Five

10 Een betekenisvolle tijd voor kinderen in de buitenschoolse opvang
Kinderen gaan naar de buitenschoolse opvang in hun vrije tijd. Hoe kunnen jij en je collega’s de kinderen helpen om die tijd zó in in te richten dat ze zich na een lange dag op school echt vrij voelen en werkelijk aan zichzelf toekomen? Het organiseren van een afwisselend en uitdagend activiteitenaanbod vraagt om een professionele werkwijze. Jessica Schouten vertelt over kindvolgend werken in de buitenschoolse opvang.

14 Okiddo voor 0 t/m 4 jaar. IJS en ijskleuren

16 In de babyrubriek: Baby’s en interactie!

18 Jij en ik: zich verplaatsen in een ander
Een baby die huilt van honger krijgt te eten. Een peuter die een knuffel krijgt, is blij. Een kind dat een ander kind pijn doet, wordt op z’n plaats gezet. Ook voor kinderen geldt: ze hebben impact op de anderen in hun omgeving en anderen hebben impact op hen. Hoe meer ze dat beseffen, hoe groter hun empathisch vermogen. Hoe kun je hen daarbij helpen?

20 Nieuwe branchevereniging voor de kinderopvang (NL)

20 Risico-analyse: Een veilige en gezonde opvang (BE)

22 Een pedagogisch curriculum (NL)

23 Nadenken over ongeschreven regels
Elke dag werken met kinderen betekent automatisch ook werken met gezinnen. Opvangorganisaties die daar sterk op inzetten, hebben onder meer oof voor ‘ontmoeting’ tussen ouders. Waarom doe je dat? En hoe? Dit is het tweede artikel in een reeks van drie waarin Naomi Geens uit haar doctoraatsonderzoek (zie kader) conclusies over ontmoeten geeft. Tip: wees je bewust van ongeschreven regels en onbedoelde drempels.

26 Kinderboeken én KIDDO-Leespluimwinnaars

28 In de ban van buitendiertjes

30 Waarom zou je samen reflecteren?

32 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: Monsterpakkertje!

34 Interactievaardigheden: structuur bieden en grenzen stellen
Structuur geeft kinderen houvast en vergroot hun gevoel van zekerheid. En stimuleert de ontdekkingsdrang van kinderen. Structuur stuurt het gedrag van kinderen, en daarbij is het aangeven van grenzen ook belangrijk. Duidelijke grenzen maken het kind duidelijk wat er wél en wat er niét kan. In een serie van zes artikelen laat pedagoog Joyce Blauwhoff zien hoe gastouders interactievaardigheden toepassen in hun werk. In dit artikel de derde interactievaardigheid: structuur bieden en grenzen stellen.

38 NIEUWE RUBRIEK: Op de plank!