Kiddo — Jrg. 17 (2016) nr. 5

10 Zorgkindjes in de opvang
‘Heerlijk, ik zie gewoon een kind! Wát nou, extra zorg?’ Sommige kinderen hebben net iets meer zorg nodig dan andere kinderen. Bij veel kinderdagverblijven en gastouders zijn ook deze kindjes van harte welkom. Vier medewerkers vertellen over hun zeer gewaardeerde werk.

23 Planmatig werken aan ouderbetrokkenheid
Pedagogisch medewerkers, gastouders en ouders hebben hetzelfde doel als het gaat om de ontwikkeling van kinderen: zorgen dat kinderen zich prettig voelen en zo veel mogelijk kunnen ontdekken en leren. Een goede samenwerking tussen ouders en opvang kan dit nog eens versterken. Maar welke invloed heeft de betrokkenheid van ouders bij de opvang nu precies op de ontwikkeling van hun kind? En wat kun je doen om de samenwerking te versterken?

32 Inclusieve Buitenschoolse Opvang
Vorig schooljaar trad in Vlaanderen het M-decreet in werking: meer kinderen met ene specifieke zorgbehoefte zouden naar het gewone onderwijs doorstromen. Dus ook naar de buitenschoolse opvang. In praktijk gebeurt die instroom heel geleidelijk. Hoe werk je inclusief? IBO De Brieltuin vertelt over het zoekproces en Arteveldehogeschool over een onderzoekstraject.

35 Interactievaardigheden van gastouders: praten en uitleggen
Joyce Blauwhoff
Taal is als de lucht die we inademen: het is overal, de hele dag door. Taal helpt kinderen om sociaal gedrag te oefenen, om hun behoeften te uiten en om dingen te vertellen. Door de reactie van anderen ontdekt het kind of het de juiste dingen doet en zegt en of zijn gedrag passend is. Het doel voor kinderopvangmedewerkers is om een talige omgeving voor het kind te creëren. In dit artikel van Joyce Blauwhoff de vierde interactievaardigheid: praten en uitleggen.

En verder:

6 Uit het werkveld

9 High Five

14 Gezinnen verbinden via bruggenbouwers en ijsbrekers

16 Okkido voor 0 t/m 4 jaar. Speel met vuur

18 In de babyrubriek: Baby’s en slapen

20 Educatief samenwerken in onderwijs & kinderopvang (NL)

22 Spelen, leren of spelend leren? (NL)

20 Visie en praktijk: Zet je schouders onder sociale functie (BE)

26 Kinderboeken én KIDDO-leespluimwinnaars

28 Waarom spelen we beter niet met eten?

30 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar. Een echte bouwhoek!

38 Op de plank: Opvoeden volgens de Gordonmethode